Thông báo

STT Thông báo
1 Thông Báo Quan Trọng! Yêu cầu cập nhật thông tin của Quý khách Xem chi tiết
2 Lãi suất thế chấp tham chiếu áp dụng cho khoản vay mua ô tô tại Ngân hàng UOB Việt Nam Xem chi tiết
3 Thông báo về việc khai trương hoạt động Chi nhánh Horison tại Hà Nội và Chi nhánh Sunwah tại TP.HCM của Ngân hàng TNHH Một thành viên United Overseas Bank (Việt Nam) Xem chi tiết
4 Lãi suất thế chấp tham chiếu áp dụng cho khoản vay mua nhà và thế chấp tại Ngân hàng UOB Việt Nam dành cho Khách hàng Cá nhân Xem chi tiết
5 Thông báo quan trọng về việc thay đổi lãi suất vay cơ bản Xem chi tiết
6 Cập nhật tính năng dịch vụ ngân hàng trực tuyến cho cá nhân Xem chi tiết
7 Cập nhật quy định pháp luật mới – Thông tư 12/2022/TT-NHNN ngày 30/9/2022 Xem chi tiết
8 Giao dịch an toàn và tiện lợi với hệ điều hành mới Xem chi tiết
9 Thông báo quan trọng về việc nhắc lại thứ tự ưu tiên thu hồi nợ Xem chi tiết
10 Thông báo về việc giảm phí cho khách hàng Doanh nghiệp Xem chi tiết
11 Thông báo về việc hệ thống BIBPlus (Ngân hàng Trực tuyến dành cho Khách hàng Doanh Nghiệp) dừng hoạt động từ ngày 15/07/2022 Xem chi tiết
12 Cập nhật danh sách các trình duyệt khuyên dùng cho UOB Infinity Xem chi tiết
13 Thông báo cập nhật về biểu phí dành cho khách hàng doanh nghiệp Xem chi tiết
14 Thông báo về việc ngừng cung cấp tính năng Phê duyệt Đại diện ủy quyền (Proxy Authorization) của Dịch vụ Ngân hàng Trực tuyến dành cho Khách hàng Doanh Nghiệp (BIBPlus) Xem chi tiết
15 Kê khai về tham gia thỏa thuận pháp lý Xem chi tiết
16 Nâng cao cảnh giác trước thủ đoạn lừa đảo bằng hình thức cho vay trực tuyến Xem chi tiết
17 Chuyển đổi thẻ ATM với công nghệ chip EMV Xem chi tiết
18 Thông báo của Ngân hàng UOB Việt Nam về việc thay đổi mật khẩu đăng nhập Ngân hàng trực tuyến và ứng dụng di động UOB Mighty Xem chi tiết
19 Cập nhật về thời gian ngưng nhận lệnh cho các lệnh thanh toán Xem chi tiết
20 Các biện pháp an toàn phòng ngừa COVID-19 Xem chi tiết
21 Giới thiệu về UOB Secure Email Xem chi tiết
22 UOB Việt Nam hỗ trợ khách hàng trong giai đoạn COVID-19 Xem chi tiết
23 Trung tâm Dịch vụ tại Trụ sở chính của Ngân hàng UOB Việt Nam hoạt động trở lại từ ngày 26/07/2021 Xem chi tiết
24 Thông báo tạm ngưng hoạt động Trung tâm Dịch vụ tại Trụ sở chính của Ngân hàng UOB Việt Nam Xem chi tiết
25 Thông báo ngừng gửi bản in sao kê cho khách hàng cá nhân Xem chi tiết
26 Miễn phí giao dịch chuyển tiền ủng hộ Quỹ vắc-xin phòng COVID-19 Xem chi tiết
27 Đăng ký chữ ký Kế toán trưởng cho tài khoản tổ chức Xem chi tiết
28 Thông báo thi công Sảnh Dịch vụ Khách hàng Ưu Tiên Xem chi tiết
29 Thông điệp của Tổng giám đốc: Thông báo từ Ngân hàng trong thời gian chống dịch COVID-19 Xem chi tiết
30 Thông Báo về đường dây nóng hỗ trợ giao dịch Khách hàng Doanh nghiệp vừa và nhỏ Xem chi tiết
31 Thông báo về việc áp dụng thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ thư tín dụng Xem chi tiết
32 Ngân hàng UOB Việt Nam vẫn mở cửa phục vụ Quý khách trong thời gian hạn chế tiếp xúc xã hội trong toàn quốc từ ngày 1 đến ngày 22 tháng 4 năm 2020 Xem chi tiết
33 Cập nhật thông tin về COVID-19 Xem chi tiết
34 Thông báo về việc chuyển đổi thẻ ATM với công nghệ chip EMV Xem chi tiết
35 Thông tư 06/2019/TT-NHNN ngày 26/06/2019 hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam Xem chi tiết
36 Cung cấp sao kê tài khoản, giấy báo có/giấy báo nợ qua ngân hàng trực tuyến doanh nghiệp ("BIBPlus") Xem chi tiết
37 Biểu phí chuẩn dịch vụ thanh toán & tài khoản dành cho khách hàng doanh nghiệp Xem chi tiết
38 Thu phí quản lý tài khoản đối với Khách hàng Doanh nghiệp Xem chi tiết
39 Thông báo chuyển đổi số thuê bao di động Xem chi tiết
40 Thông báo về Thời gian giao dịch thanh toán (Khách hàng Cá nhân) Xem chi tiết
41 Thông báo về Thời gian giao dịch thanh toán (Khách hàng Tổ chức) Xem chi tiết
42 Giờ giao dịch Dịch vụ tài trợ thương mại Xem chi tiết
43 Quy định về cấm vận Xem chi tiết
44 Thông báo bảo mật (Khách hàng Doanh nghiệp) Xem chi tiết
45 Thông báo bảo mật (Khách hàng Cá nhân) Xem chi tiết
46 Minh bạch Lãi suất Xem chi tiết
47 Chuyển giao tài sản và công nợ của United Overseas Bank Limited, Hochiminh City Branch ("UOB HCMC" cho Ngân hàng TNHH một thành viên UOB (Việt Nam) ("UOBVN") Xem chi tiết