Thông báo

STT Thông báo
1 Ngân hàng UOB Việt Nam vẫn mở cửa phục vụ Quý khách trong thời gian hạn chế tiếp xúc xã hội trong toàn quốc từ ngày 1 đến ngày 15 tháng 4 năm 2020 Xem chi tiết
2 Thông điệp của Tổng giám đốc Xem chi tiết
3 Cập nhật thông tin về COVID-19 Xem chi tiết
4 Thông báo về việc chuyển đổi thẻ ATM với công nghệ chip EMV Xem chi tiết
5 Thông tư 06/2019/TT-NHNN ngày 26/06/2019 hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam Xem chi tiết
6 Cung cấp sao kê tài khoản, giấy báo có/giấy báo nợ qua ngân hàng trực tuyến doanh nghiệp ("BIBPlus") Xem chi tiết
7 Biểu phí chuẩn dịch vụ thanh toán & tài khoản dành cho khách hàng doanh nghiệp Xem chi tiết
8 Thu phí quản lý tài khoản đối với Khách hàng Doanh nghiệp Xem chi tiết
9 Thông báo cập nhật Điều khoản & Điều kiện điều chỉnh Tài khoản và Dịch vụ dành cho khách hàng doanh nghiệp Xem chi tiết
10 Thông báo chuyển đổi số thuê bao di động Xem chi tiết
11 Thông báo về Thời gian giao dịch thanh toán (Khách hàng Cá nhân) Xem chi tiết
12 Thông báo về Thời gian giao dịch thanh toán (Khách hàng Tổ chức) Xem chi tiết
13 Quy định về cấm vận Xem chi tiết
14 Thông báo bảo mật (Khách hàng Doanh nghiệp) Xem chi tiết
15 Thông báo bảo mật (Khách hàng Cá nhân) Xem chi tiết
16 Minh bạch Lãi suất Xem chi tiết
17 Chuyển giao tài sản và công nợ của United Overseas Bank Limited, Hochiminh City Branch ("UOB HCMC" cho Ngân hàng TNHH một thành viên UOB (Việt Nam) ("UOBVN") Xem chi tiết