Thông báo

STT Thông báo
1 Đăng ký chữ ký Kế toán trưởng cho tài khoản tổ chức Xem chi tiết
2 Thông báo thi công Sảnh Dịch vụ Khách hàng Ưu Tiên Xem chi tiết
3 Thông điệp của Tổng giám đốc: Thông báo từ Ngân hàng trong thời gian chống dịch COVID-19 Xem chi tiết
4 Thông Báo về đường dây nóng hỗ trợ giao dịch Khách hàng Doanh nghiệp vừa và nhỏ Xem chi tiết
5 Thông báo về việc áp dụng thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ thư tín dụng Xem chi tiết
6 Ngân hàng UOB Việt Nam vẫn mở cửa phục vụ Quý khách trong thời gian hạn chế tiếp xúc xã hội trong toàn quốc từ ngày 1 đến ngày 22 tháng 4 năm 2020 Xem chi tiết
7 Cập nhật thông tin về COVID-19 Xem chi tiết
8 Thông báo về việc chuyển đổi thẻ ATM với công nghệ chip EMV Xem chi tiết
9 Thông tư 06/2019/TT-NHNN ngày 26/06/2019 hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam Xem chi tiết
10 Cung cấp sao kê tài khoản, giấy báo có/giấy báo nợ qua ngân hàng trực tuyến doanh nghiệp ("BIBPlus") Xem chi tiết
11 Biểu phí chuẩn dịch vụ thanh toán & tài khoản dành cho khách hàng doanh nghiệp Xem chi tiết
12 Thu phí quản lý tài khoản đối với Khách hàng Doanh nghiệp Xem chi tiết
13 Thông báo cập nhật Điều khoản & Điều kiện điều chỉnh Tài khoản và Dịch vụ dành cho khách hàng doanh nghiệp Xem chi tiết
14 Thông báo chuyển đổi số thuê bao di động Xem chi tiết
15 Thông báo về Thời gian giao dịch thanh toán (Khách hàng Cá nhân) Xem chi tiết
16 Thông báo về Thời gian giao dịch thanh toán (Khách hàng Tổ chức) Xem chi tiết
17 Giờ giao dịch Dịch vụ tài trợ thương mại Xem chi tiết
18 Quy định về cấm vận Xem chi tiết
19 Thông báo bảo mật (Khách hàng Doanh nghiệp) Xem chi tiết
20 Thông báo bảo mật (Khách hàng Cá nhân) Xem chi tiết
21 Minh bạch Lãi suất Xem chi tiết
22 Chuyển giao tài sản và công nợ của United Overseas Bank Limited, Hochiminh City Branch ("UOB HCMC" cho Ngân hàng TNHH một thành viên UOB (Việt Nam) ("UOBVN") Xem chi tiết