Thông báo quan trọng

  • Thông báo về Lãi suất thế chấp cho vay mua ô tô tại Ngân hàng UOB Việt NamThông báo về Lãi suất thế chấp cho vay mua ô tô tại Ngân hàng UOB Việt Nam

    Lãi suất thế chấp tham chiếu áp dụng cho khoản vay mua ô tô tại Ngân hàng UOB Việt Nam


    Áp dụng từ ngày 19/06/2024

Lãi suất vay mua xe cơ bản của Ngân hàng UOB Việt Nam (“UOB Việt Nam” hoặc “Ngân hàng”) (sau đây gọi tắt là “AIR”): 9,3% mỗi năm.

Lưu ý quan trọng: 

Lãi Suất Vay Thả Nổi (%) = AIR* (%) + Biên độ** (%)

(*) Lãi Suất Vay Mua Xe Cơ Bản (AIR) của UOB Việt Nam là lãi suất được tính theo tỷ lệ phần trăm, dựa trên các yếu tố ảnh hưởng đến chi phí kinh doanh của Ngân hàng, bao gồm nhưng không giới hạn tình hình thị trường, chi phí vốn, chi phí tín dụng và chi phí hoạt động.

(**) Biên độ có thể là âm (-) hoặc dương (+), tùy thuộc chính sách lãi suất quy định của Ngân hàng vào từng thời điểm.

 

Để được hỗ trợ thêm Quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp với Giám đốc quan hệ khách hàng phụ trách khoản vay hoặc hotline 1800 599 921 (Trong nước) | +84 28 3898 9999 (Quốc tế) (24/7 kể cả các ngày lễ tết).

 

Trân trọng,
Ngân hàng UOB Việt Nam