Thông Báo Pháp Lý

  Các điều khoản và điều kiện này được áp dụng khi Quý khách truy cập và sử dụng website của Ngân Hàng Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên United Overseas Bank (Việt Nam) (dưới đây được gọi tắt là “UOB Việt Nam”) và/hoặc các dịch vụ ngân hàng trực tuyến cá nhân và/hoặc các dịch vụ ngân hàng di động do UOB Việt Nam cung cấp (“các Dịch Vụ”).

  Quyền truy cập website này và/hoặc việc sử dụng các Dịch Vụ sẽ được cho phép bởi UOB Việt Nam, ngân hàng mẹ, các chi nhánh và công ty liên kết của UOB Việt Nam được chỉ định trên trang web này và/hoặc cho các Dịch Vụ (dưới đây được gọi chung với UOB Việt Nam là “Tập Đoàn UOB”), tùy thuộc các điều khoản và điều kiện sau đây.

  VUI LÒNG ĐỌC KỸ CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN NÀY. KHI TRUY CẬP WEBSITE NÀY VÀ BẤT KỲ TRANG NÀO CỦA WEBSITE NÀY VÀ/HOẶC KHI SỬ DỤNG CÁC DỊCH VỤ, QUÝ KHÁCH ĐỒNG Ý CHỊU RÀNG BUỘC THEO CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN DƯỚI ĐÂY. NẾU KHÔNG CHẤP NHẬN BẤT KỲ ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN NÀO, VUI LÒNG NGỪNG TRUY CẬP WEBSITE NÀY HOẶC BẤT KỲ TRANG NÀO CỦA WEBSITE NÀY NGAY LẬP TỨC VÀ/HOẶC NGỪNG SỬ DỤNG CÁC DỊCH VỤ ĐƯỢC CUNG CẤP QUA WEBSITE NÀY NGAY LẬP TỨC.
   

  Khi sử dụng hoặc truy cập website này và/hoặc các Dịch Vụ, Quý khách xem như đã cho phép Tập Đoàn UOB tiết lộ cho bất kỳ người nào các thông tin về Quý khách, kể cả thông tin khách hàng, liên quan đến bất kỳ tài khoản nào của Quý khách mở tại bất kỳ ngân hàng nào thuộc Tập Đoàn UOB như UOB Việt Nam cho là phù hợp vì mọi mục đích mà không có bất kỳ trách nhiệm gì dưới bất kỳ bản chất nào.

  Các nội dung trên website này và/hoặc được cung cấp thông qua các Dịch Vụ đều được cung cấp chỉ để cho biết thông tin chung và không được sử dụng làm cơ sở đưa ra bất kỳ quyết định cụ thể nào về đầu tư, kinh doanh hoặc thương mại. Tại mọi thời điểm, Quý khách luôn cần tham khảo ý kiến của các chuyên gia cố vấn của mình và phải thực hiện kiểm tra độc lập đối với các thông tin, dữ liệu đó trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào dựa trên các thông tin, dữ liệu đó.

  Nhà đầu tư cần lưu ý rằng một số dịch vụ đầu tư được giới thiệu trên website này hoặc được cung cấp thông qua các Dịch Vụ sẽ có liên quan đến các khoản đầu tư có giá hoặc giá trị có thể thay đổi tăng/giảm cũng như có thể không thu hồi được khoản tiền gốc đã đầu tư. Nếu là khoản đầu tư bằng ngoại tệ thì các nhân tố như là mà không giới hạn biến động tỷ giá hối đoái, có thể gây ảnh hưởng bất lợi cho giá trị, giá hoặc lãi của khoản đầu tư. Kết quả đầu tư trong quá khứ hoặc kết quả quản lý đầu tư trong quá khứ không phải là chỉ báo cho việc đầu tư trong tương lai.

  Các nội dung trên website này và/hoặc được cung cấp thông qua các Dịch Vụ, kể cả các điều khoản và điều kiện này, có thể được thay đổi, điều chỉnh, hủy bỏ hoặc thay thế tại từng thời điểm cũng như tại bất kỳ thời điểm nào theo toàn quyền quyết định của Tập Đoàn UOB.

  Không có nội dung nào trên website này và/hoặc được cung cấp thông qua các Dịch Vụ sẽ được xem hay được hiểu là đề nghị hoặc sự lôi kéo của bất kỳ ngân hàng nào thuộc Tập Đoàn UOB về việc mua, bán, cho, nhận, cấp, phân chia hoặc chuyển nhượng liên quan đến, hoặc được xem hay được hiểu là bất kỳ ngân hàng nào thuộc Tập Đoàn UOB đưa ra ý kiến tư vấn về cổ phần, cổ phiếu, trái phiếu, tín phiếu, quyền lợi, quỹ đầu tư mở, quỹ tương hỗ hay các loại chứng khoán khác, đầu tư, khoản vay, giải ngân, tín dụng, bảo hiểm hoặc tiền gửi tại bất kỳ quốc gia nào.

  Không ảnh hưởng đến tính tổng quát của điều trên, các thông tin và tài liệu trên website này và/hoặc được cung cấp thông qua các Dịch Vụ trong mọi trường hợp sẽ được hiểu là nội dung chỉ được giới thiệu tại Việt Nam. Bất kỳ sự giới thiệu nào như vậy sẽ không có hiệu lực nếu bị pháp luật nghiêm cấm, dù là pháp luật Việt Nam hoặc pháp luật của quốc gia nơi Quý khách đang ở. Khi đưa ra một đề nghị cho Tập Đoàn UOB trên cơ sở xem như được tự nguyện đưa ra, Quý khách phải bảo đảm rằng đề nghị đó và bất kỳ hợp đồng nào phát sinh từ việc Tập Đoàn UOB chấp nhận đề nghị đó sẽ không mâu thuẫn với pháp luật quốc gia của Quý khách và sẽ được thực hiện theo các quy định về Thẩm Quyền Xét Xử dưới đây. Tập Đoàn UOB sẽ không có bất kỳ nghĩa vụ nào dù là rõ ràng hay ngầm định để phản hồi các thư từ, trao đổi liên lạc hoặc thư điện tử được gửi một cách tự nguyện hoặc để xác nhận việc đã nhận các thư từ, trao đổi liên lạc hoặc thư điện tử đó.

  UOB có thể cho hiển thị các đường liên kết đến các website, ứng dụng phần mềm hoặc ứng dụng di động (“Đường Liên Kết của Bên Thứ Ba”) do các bên thứ ba sở hữu, kiểm soát hoặc cung cấp. Việc truy cập và sử dụng Đường Liên Kết của Bên Thứ Ba nói trên sẽ thuộc phạm vi điều chỉnh của các điều khoản và điều kiện áp dụng cho việc truy cập và/hoặc sử dụng đó, với mọi rủi ro hoàn toàn do Quý khách tự chịu. Để tránh nhầm lẫn, khi tạo một liên kết đến Đường Liên Kết của Bên Thứ Ba, Tập Đoàn UOB sẽ không được hiểu là tán thành hoặc khuyến cáo sử dụng bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào được cung cấp hoặc không được hiểu là kiểm tra bất kỳ thông tin nào có trên Đường Liên Kết của Bên Thứ Ba. Do đó, Tập Đoàn UOB sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ và tất cả các thông tin, tài liệu, sản phẩm hoặc dịch vụ (hoặc về việc không có các thông tin, tài liệu, sản phẩm hoặc dịch vụ) có trên hoặc cung cấp tại Đường Liên Kết của Bên Thứ Ba được kết nối với website này và/hoặc với các Dịch Vụ.

  Bất kỳ và tất cả các thông tin gửi cho Tập Đoàn UOB qua website này và/hoặc các Dịch Vụ sẽ được xem là và vẫn là tài sản riêng duy nhất của Tập Đoàn UOB. Tập Đoàn UOB sẽ có quyền sử dụng, vì mọi mục đích mà không phải trả bất kỳ khoản tiền hoặc bồi thường nào, bất kỳ thông tin nào bao gồm nhưng không giới hạn các ý kiến, ý tưởng, bí quyết hoặc kỹ thuật dưới bất kỳ hình thức nào đã được cung cấp cho Tập Đoàn UOB thông qua website này và/hoặc các Dịch Vụ.

  Tập Đoàn UOB không bảo đảm rằng (a) thư điện gửi cho Tập Đoàn UOB qua internet; và/hoặc (b) tin nhắn SMS gửi cho Tập Đoàn UOB qua điện thoại di động của Quý khách là hoàn toàn an toàn. Trong mọi trường hợp, Tập Đoàn UOB sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào mà Quý khách phải chịu hoặc gánh chịu liên quan đến hoặc phát sinh từ (a) thông điệp Quý khách gửi cho Tập Đoàn UOB trên internet; và/hoặc (b) tin nhắn SMS do Quý khách gửi cho Tập Đoàn UOB trên điện thoại di động của mình hoặc do Tập Đoàn UOB gửi cho Quý khách theo yêu cầu của Quý khách.

  Quý khách công nhận và chấp nhận rằng bản chất cố hữu của internet và/hoặc các dịch vụ viễn thông là quá trình truyền phát có thể bị gián đoạn, bị chặn, bị xâm nhập, thay đổi, không chính xác, có lỗi, gặp sự cố, bị mất, có lỗi kết nối, bị mất điện, bị chậm hoặc bị lỗi đường truyền và/hoặc dữ liệu truyền bị sai, bị lộn xộn hay không đầy đủ. Tập Đoàn UOB sẽ không chịu trách nhiệm về mọi hỏng hóc, gián đoạn, tình trạng không hoạt động, sự cố ngắt hoạt động hoặc trục trặc của các thiết bị/máy móc liên lạc nằm ngoài tầm kiểm soát của Tập Đoàn UOB mà có thể ảnh hưởng đến tính chính xác, xác thực hoặc kịp thời của các thông điệp/tin nhắn và giao dịch đã gửi; cũng như Tập Đoàn UOB không đảm bảo các lỗi nói trên sẽ được sửa chữa.

  Website này và/hoặc các Dịch Vụ không có mục đích là dành cho hoặc được sử dụng bởi bất kỳ người hoặc pháp nhân nào ở bất kỳ vùng tài phán hoặc quốc gia nào nơi việc phân phối và/hoặc sử dụng như vậy sẽ trái với pháp luật hoặc quy định sở tại. Không ảnh hưởng đến bất kỳ nội dung nào trên website này và/hoặc các Dịch Vụ ngân hàng di động, Tập Đoàn UOB có toàn quyền quyết định việc Quý khách có đủ điều kiện sử dụng tất cả các sản phẩm và dịch vụ trên website này và/hoặc các Dịch Vụ ngân hàng di động hay không.

  Trừ khi được quy định rõ ràng khác đi trên website này và/hoặc qua các Dịch Vụ, bản quyền và tất cả các quyền sở hữu trí tuệ khác đối với và kèm theo các nội dung trên website này và/hoặc các Dịch Vụ đều thuộc sở hữu của Tập Đoàn UOB. Không được sử dụng, sao chép, phân phối, công bố, sửa đổi, trình bày, truyền, gắn siêu liên kết (hyperlink) hoặc truyền phát nội dung trên website này và/hoặc các Dịch Vụ dưới bất kỳ hình thức nào hoặc bằng bất kỳ phương tiện nào hoặc không được lưu trữ nội dung đó trên một hệ thống truy xuất thông tin mà không có văn bản đồng ý trước của Tập Đoàn UOB. Ngoài ra, khi không có văn bản đồng ý trước của Tập Đoàn UOB, Quý khách không được (a) gắn một siêu liên kết (hyperlink) đến website này hoặc bất kỳ phần nào của website này trên một website khác hoặc không được ‘phản chiếu’ bất kỳ tài liệu nào của website này trên bất kỳ máy chủ, website hoặc trang web nào khác; và/hoặc (b) cài một đường liên kết đến các Dịch Vụ.

  Tất cả các nhãn hiệu thương mại và nhãn hiệu dịch vụ được sử dụng và hiển thị trên website này và/hoặc qua các Dịch Vụ đều là tài sản của Tập Đoàn UOB và của các chủ sở hữu bên thứ ba, nếu có, được xác định trên website này và/hoặc qua các Dịch Vụ. Quý khách không có quyền hoặc không được phép tải, sao chép hoặc sử dụng bất kỳ nhãn hiệu thương mại hoặc nhãn hiệu dịch vụ nào như vậy dù là sử dụng làm đường liên kết đến bất kỳ website nào và/hoặc đến các Dịch Vụ hoặc đến trang khác, trừ khi có văn bản đồng ý trước của các ngân hàng tương ứng thuộc Tập Đoàn UOB hoặc của các chủ sở hữu bên thứ ba (tùy trường hợp).

  Các nội dung trên website này và/hoặc được cung cấp qua các Dịch Vụ, kể cả nhưng không giới hạn các dịch vụ, sản phẩm, thông tin, dữ liệu, bản văn, đồ họa, âm thanh, hình ảnh, đường liên kết hoặc các nội dung khác đều được cung cấp “THEO HIỆN TRẠNG” và “NHƯ HIỆN HỮU”. Tập Đoàn UOB không bảo đảm về tính trung thực, chính xác, hoàn chỉnh hoặc hợp lý của các nội dung nói trên và rõ ràng khước từ mọi trách nhiệm về bất kỳ và tất cả các lỗi hoặc sự bỏ sót dưới bất kỳ hình thức nào. Không có bảo đảm nào dưới bất kỳ hình thức nào dù ngầm định, rõ ràng hay theo luật định, kể cả nhưng không giới hạn bảo đảm về quyền sở hữu, bảo đảm không xâm phạm các quyền của bên thứ ba, bảo đảm về khả năng tiêu thụ, bảo đảm có chất lượng thỏa đáng, bảo đảm phù hợp với một mục đích cụ thể và bảo đảm không bị nhiễm virus máy tính, không có tác nhân gây hại khác hoặc không có mã, chương trình agent hay macro độc hại, phá hoại hoặc gây hư hại khác (gọi chung là “virus”), được đưa ra kèm theo website này và/hoặc các Dịch Vụ, hoặc kèm theo nội dung của website này và/hoặc các Dịch Vụ, kể cả đường liên kết đến website của bên thứ ba, các ứng dụng phần mềm và/hoặc ứng dụng di động.

  Không ảnh hưởng đến bất kỳ nội dung nào trên website này và/hoặc các Dịch Vụ, Tập Đoàn UOB sẽ không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào về bất kỳ thiệt hại, tổn thất hoặc chi phí nào, kể cả mà không giới hạn thiệt hại trực tiếp, thiệt hại gián tiếp, thiệt hại đặc thù hoặc thiệt hại hậu quả, hoặc về tổn thất kinh tế phát sinh từ hoặc liên quan đến:

  1. việc truy cập, việc sử dụng hoặc việc không thể truy cập hay sử dụng website này và/hoặc các Dịch Vụ, việc sử dụng hoặc việc căn cứ vào các nội dung trên website này và/hoặc được cung cấp qua các Dịch Vụ;
  2. giao dịch được thực hiện trên bất kỳ (a) trang nào của website này; và/hoặc (b) ứng dụng phần mềm và/hoặc ứng dụng di động nào thông qua các Dịch Vụ;
  3. việc bị mất hoặc bị lạm dụng hoặc tiết lộ trái phép thông tin, kể cả thông tin khách hàng;
  4. việc hệ thống, máy chủ hoặc đường kết nối không hoạt động, có lỗi, bị ngắt, bị gián đoạn, bị chặn, chạy chậm hoặc truyền chậm, hoặc bị nhiễm virus máy tính;
  5. việc sử dụng hoặc truy cập (a) bất kỳ website nào khác được liên kết đến website này; và/hoặc (b) bất kỳ ứng dụng phần mềm và/hoặc ứng dụng di động nào khác được liên kết với các Dịch Vụ; và/hoặc
  6. bất kỳ dịch vụ, sản phẩm, thông tin, dữ liệu, phần mềm nào hoặc tài liệu khác nhận được từ (a) website này hoặc từ bất kỳ website nào khác được liên kết đến website này; và/hoặc (b) bất kỳ ứng dụng phần mềm và/hoặc ứng dụng di động nào khác được liên kết với các Dịch Vụ,

  ngay cả nếu Tập Đoàn UOB hoặc các đại diện/đại lý hoặc nhân viên của Tập Đoàn UOB đã được thông báo về khả năng có thể xảy ra các thiệt hại, tổn thất và/hoặc chi phí nói trên. Điều khoản miễn trừ trách nhiệm này sẽ có hiệu lực trong phạm vi rộng nhất mà pháp luật cho phép.

  Bằng việc (a) truy cập website này và/hoặc sử dụng các dịch vụ được đề nghị qua website này; và/hoặc (b) truy cập và/hoặc sử dụng các Dịch Vụ, Quý khách đồng ý rằng pháp luật Việt Nam sẽ điều chỉnh việc truy cập và sử dụng các dịch vụ nói trên, cũng như Quý khách đồng ý đệ trình mọi tranh chấp lên thẩm quyền xét xử không riêng biệt của các tòa án Việt Nam. Người nào không phải là một bên tham gia bất kỳ giao dịch nào giữa Quý khách và một ngân hàng thuộc Tập Đoàn UOB sẽ không có bất kỳ quyền gì dưới bất kỳ hình thức nào.

  Trong trường hợp pháp luật quốc gia của Quý khách không cho phép hoặc có quy định hạn chế việc truy cập vào các nội dung trên website này và/hoặc được cung cấp qua các Dịch Vụ, thì Quý khách phải ngừng truy cập ngay lập tức hoặc phải tuân thủ ngay lập tức các quy định hạn chế đó (tùy trường hợp).

  Nếu có sự khác biệt nào về ngữ nghĩa giữa bản tiếng Anh của các điều khoản và điều kiện này với nội dung các điều khoản và điều kiện được dịch sang bất kỳ ngôn ngữ nào khác, thì bản tiếng Anh sẽ được ưu tiên sử dụng.

  1. Các lợi ích của dịch vụ ngân hàng trực tuyến và dịch vụ ngân hàng di động

  Dịch vụ ngân hàng trực tuyến hoặc dịch vụ ngân hàng di động là gì?

  Dịch vụ ngân hàng trực tuyến hoặc dịch vụ ngân hàng di động là một phương tiên mà khách hàng có thể quản lý tài khoản ngân hàng của mình và thực hiện một số giao dịch ngân hàng bằng hình thức điện tử trên internet hoặc qua các dịch vụ viễn thông hoặc trên các thiết bị di động. Khách hàng cũng được cấp quyền truy cập internet hay các dịch vụ viễn thông thích hợp hoặc được cung cấp thiết bị di động kèm theo quyền truy cập internet và các dịch vụ viễn thông.

  Những dịch vụ nào được UOB cung cấp thông qua dịch vụ ngân hàng trực tuyến và/hoặc dịch vụ ngân hàng di động?

  Khách hàng có thể truy vấn số dư tài khoản, yêu cầu cấp sao kê ngân hàng, chuyển tiền, thanh toán hóa đơn, và nếu có, có thể đăng ký mua và thanh toán cổ phiếu bằng hình thức điện tử trực tuyến, và mua các quỹ đầu tư mở do Bộ Phận Quản Lý Tài Sản UOB quản lý.

  Khách hàng có thể xem toàn bộ các dịch vụ ngân hàng trực tuyến của Tập Đoàn UOB khi click vào đây và các dịch vụ ngân hàng di động khi click vào đây.

  Lợi thế của dịch vụ ngân hàng trực tuyến và dịch vụ ngân hàng di động là gì?

  Dịch vụ ngân hàng trực tuyến và dịch vụ ngân hàng di động đều nhanh chóng và thuận tiện. Khách hàng có thể truy cập tài khoản của mình 24/24 hàng ngày, mà không có bất kỳ gián đoạn kỹ thuật nào. Dịch vụ ngân hàng trực tuyến và dịch vụ ngân hàng di động có thể được thực hiện ở bất kỳ nơi nào, tại bất kỳ lúc nào và từ bất kỳ máy tính tương thích nào có mô-đem và truy cập được vào internet hoặc từ thiết bị di động truy cập được vào internet và các dịch vụ viễn thông. Khách hàng sẽ nhìn thấy các danh mục đầu tư tài chính được trình bày thống nhất và có thể xem được các thông tin chi tiết tương ứng ở mức độ mình mong muốn.

  2. Các rủi ro của dịch vụ ngân hàng trực tuyến và dịch vụ ngân hàng di động

  Các rủi ro chính của dịch vụ ngân hàng trực tuyến và dịch vụ ngân hàng di động là tình trạng bị đánh cắp tên người dùng và mật khẩu của khách hàng bằng hình thức điện tử, bị mất thông tin, bị lạm dụng thông tin hoặc bị tiết lộ thông tin trái phép kể cả thông tin khách hàng, và bị rút tiền trái phép từ tài khoản của khách hàng. Để giảm thiểu các rủi ro này, Tập Đoàn UOB đã thực hiện một số biện pháp bảo đảm an toàn như sử dụng mã hóa phiên và bước xác thực máy chủ. Tập Đoàn UOB sử dụng cơ chế mã hóa SSL để bảo vệ việc truyền phát thông tin mà khách hàng gửi cho chúng tôi khi khách hàng sử dụng các hình thức điện tử an toàn của chúng tôi. Toàn bộ thông tin được gửi qua các hình thức này đều được lưu trữ ngoại tuyến. Tuy nhiên, người dùng cần biết rằng dù Tập Đoàn UOB đã sử dụng công cụ bảo mật SSL nhưng không thể bảo đảm tuyệt đối ngăn chặn được các sự cố kỹ thuật xảy ra hoặc tình trạng bị xâm nhập trái phép hoặc bị chặn. Khách hàng cần biết rằng bất kỳ thư điện tử hoặc tin nhắn SMS nào gửi cho chúng tôi không hoàn toàn được an toàn và không bị chặn.

  Tại Tập Đoàn UOB, chúng tôi đánh giá cao quan hệ giao dịch với Quý khách. Đó là lý do tại sao chúng tôi dành cơ hội này để chia sẻ với Quý khách các giải pháp bảo mật và bảo đảm an toàn của chúng tôi cũng như các bước chúng tôi đã thực hiện để bảo vệ thông tin cá nhân và chi tiết tài khoản của Quý khách. Quý khách có thể tìm hiểu thêm Thông Báo về Bảo Mật của UOB Việt Nam tại đây (Khách hàng Doanh nghiệp / Khách hàng Cá nhân).