Kính gửi Quý khách, nhân dịp Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, Ngân hàng UOB Việt Nam sẽ nghỉ lễ vào ngày 18/04/2024. Mọi hoạt động sẽ trở lại bình thường vào ngày 19/04/2024. Chúng tôi xin lỗi nếu đã gây bất tiện cho Quý khách.

Liên HệLiên Hệ

Liên kết nhanh

Tỷ giá ngoại hối

Tỷ giá ngoại hối

Tìm hiểu thêm

Lãi suất

Lãi suất

Tìm hiểu thêm

Biểu phí

Biểu phí

Tìm hiểu thêm

Tải mẫu đơn

Tải mẫu đơn

Tìm hiểu thêm