Tỷ giá ngoại hối so với Việt Nam Đồng


Tỷ giá hiển thị ở đây chỉ mang tính tham khảo và có thể thay đổi mà không cần thông báo trước. Chúng không nên được xem như là một đề nghị hợp đồng hoặc mua bán ngoại tệ. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật tỷ giá mới nhất. Việc mua bán các đồng ngoại tệ dưới đây phụ thuộc vào lượng dự trữ ngoại tệ của ngân hàng. Ngân hàng sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc dựa vào thông tin được cung cấp ở đây.


Ngân hàng TNHH Một thành viên United Overseas Bank (Việt Nam)

Giá như lúc

Mã số Ngoại tệ Đơn vị Bán (Chuyển tiền điện tử/Tiền mặt) Mua    
Chuyển tiền điện tử Tiền mặt

Xin lưu ý: Giao dịch có giá trị nhỏ hơn 20.000 Đô la Mỹ hoặc số tiền tương đương sẽ được tự động áp dụng Giá Bảng niêm yết tại thời điểm giao dịch.