Tỷ giá ngoại hối so với Việt Nam Đồng


Tỷ giá hiển thị ở đây chỉ mang tính tham khảo và có thể thay đổi mà không cần thông báo trước. Chúng không nên được xem như là một đề nghị hợp đồng. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật tỷ giá mới nhất. Ngân hàng UOB Việt Nam sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc dựa vào thông tin được cung cấp ở đây.

Các điều khoản và điều kiện tiêu chuẩn điều chỉnh các giao dịch ngoại hối

Mẫu giấy đề nghị kiêm thỏa thuận giao dịch ngoại hối


Ngân hàng TNHH Một Thành Viên United Overseas Bank (Việt Nam)

Giá như lúc

Mã số Ngoại tệ Đơn vị Bán (Chuyển tiền điện tử/Tiền mặt) Mua    
Chuyển tiền điện tử Tiền mặt