Bảng Tin UOB Việt Nam

  STT Thông báo
  1 Chương trình "Back to school" Xem chi tiết
  2 Khởi đầu một chương mới tại Hà Nội Xem chi tiết
  3 Ngân hàng UOB Việt Nam đào tạo nâng cao cho các chuyên viên thông qua chương trình hợp tác với Đại học Ngoại thương Xem chi tiết
  4 Ngân hàng Ưu tiên UOB Việt Nam hợp tác với Học viện Quản lý Singapore Xem chi tiết
  5 Hợp tác với Lotte Việt Nam Xem chi tiết
  6 Video mừng xuân Kỷ Hợi 2019 Xem chi tiết
  7 Ngân hàng UOB tham dự hoạt động chạy bộ, đi bộ gây quỹ từ thiện Xem chi tiết
  8 Mừng khai trương Ngân hàng UOB Việt Nam Xem chi tiết