Thông Báo Chuyển Giao

Ngày 09/05/2018

V/v: Chuyển giao tài sản và công nợ của United Overseas Bank Limited, Hochiminh City Branch (“UOB HCMC”) cho Ngân hàng TNHH một thành viên UOB (Việt Nam) (“UOBVN”)

 

Với việc thành lập Ngân hàng TNHH một thành viên United Overseas Bank (Việt Nam), một ngân hàng con 100% vốn nước ngoài của UOB tại Việt Nam theo Giấy phép do Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam (“NHNN”) cấp, đặc biệt là việc NHNN chấp thuận về nguyên tắc đối với việc chuyển giao tài sản và công nợ của UOB HCMC cho UOBVN, bằng thư này, chúng tôi trân trọng thông báo rằng UOB HCMC sẽ chính thức chuyển giao tất cả tài sản và công nợ của UOB HCMC sang UOBVN (“Chuyển Giao”), dự kiến hoàn tất vào ngày ngày 2 tháng 7 năm 2018 (“Ngày Hoàn Tất Chuyển Giao”), tùy thuộc vào các chấp thuận cần thiết của NHNN. UOB HCMC sau đó sẽ thực hiện các thủ tục theo quy định để chấm dứt hoạt động.

 

Việc Chuyển Giao này bao gồm nhưng không giới hạn ở việc chuyển giao hoạt động kinh doanh, tài sản, tài khoản, tiền gửi, quan hệ khách hàng, các khoản vay, tiện ích ngân hàng, biện pháp bảo đảm, các hợp đồng, thỏa thuận, các sản phẩm và dịch vụ ngân hàng cũng như các công nợ của UOB HCMC cho UOBVN. Bằng việc Chuyển Giao này, bất kì khoản vay, tiện ích ngân hàng, sản phẩm và dịch vụ ngân hàng nào mà quý khách (cho dù riêng rẽ hay liên đới với bất kì người nào) đang sử dụng hoặc đang còn nợ/chưa thanh toán cho UOB HCMC (các “Sản Phẩm và Dịch Vụ Ngân Hàng”) sẽ được chuyển giao sang UOBVN. UOBV sẽ tiếp nhận và kế thừa toàn bộ các quyền và nghĩa vụ của UOB HCMC như thể UOBVN là bên ký kết các hợp đồng hoặc thỏa thuận ban đầu với quý khách, và UOB HCMC sẽ được giải phóng khỏi và sẽ không còn bất kì trách nhiệm hoặc nghĩa vụ nào liên quan đến các Sản Phẩm và Dịch Vụ Ngân Hàng được chuyển giao kể từ Ngày Hoàn Tất Chuyển Giao.

 

Quý khách có thể xem chi tiết của Thông Báo Chuyển Giao tại đây. Thông báo này cũng được gửi cho Quý khách qua đường bưu điện và/hoặc email và công bố tại Chi nhánh của chúng tôi.

 

Trân trọng,

United Overseas Bank Limited, Hochiminh City Branch

 

Câu hỏi thường gặp


Nhấn vào đây để xem chi tiết