UOB : Thông Báo

  • fall-below-feefall-below-fee

    Thu phí quản lý tài khoản

    đối với Khách hàng Doanh nghiệp

Chúng tôi xin thông báo đến Quý khách những cập nhật mới về biểu phí dịch vụ thanh toán đối với khách hàng doanh nghiệp lớn và các điều khoản & điều kiện điều chỉnh tài khoản và dịch vụ dành cho khách hàng doanh nghiệp.

Kể từ ngày 01/02/2019, chúng tôi tiến hành thu phí quản lý tài khoản đối với các tài khoản có số dư trung bình tối thiểu hàng tháng dưới mức quy định tối thiểu.

 

Tiền tệ

Số dư trung bình tối thiểu hàng tháng

Phí quản lý tài khoản nếu số dư thấp hơn mức qui định (chưa bao gồm VAT)

VND VND 20,000,000 VND 600,000
USD USD 1,000 USD 30 hoặc số tiền VND tương đương
SGD SGD 1,000 SGD 30 hoặc số tiền VND tương đương
EUR EUR 1,000 EUR 30 hoặc số tiền VND tương đương
JPY JPY 100,000 JPY 3,000 hoặc số tiền VND tương đương 

Nhấn vào đây để xem chi tiết Điều khoản & Điều kiện điều chỉnh tài khoản và dịch vụ.

Số tiền VND tương đương sẽ được quy đổi theo tỷ giá hối đoái hiện hành riêng của ngân hàng tại thời điểm thu phí.