Cập nhật danh sách các trình duyệt khuyên dùng cho UOB Infinity

  • thời gian ngưng nhận lệnh cho các lệnh thanh toánthời gian ngưng nhận lệnh cho các lệnh thanh toán

Kính gửi Quý khách,

Từ ngày 15/06/2022, Microsoft sẽ ngừng hỗ trợ với trình duyệt Internet Explorer 11.

Để tối ưu trải nghiệm, Quý khách nên sử dụng những trình duyệt sau: Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox and Safari.

Chúng tôi xin phép cập nhật danh sách trình duyệt và hệ điều hành khuyên dùng cho UOBV Infinity như bên dưới:

   

Trình duyệt

 

 

Google Chrome

Microsoft Edge

Mozilla Firefox

Safari

Hệ điều hành

Windows 10

Y

Y

Y

 

Windows 7

 Y

 

Y

 

 Mac OS 10.13 với High Sierra

 Y

 

Y

Y

iOS 10.3

 

 

 

Y

Android 7.0

Y

     

 

Trân trọng,

Ngân hàng UOB Việt Nam