Cập nhật về thời gian ngưng nhận lệnh cho các lệnh thanh toán

  • thời gian ngưng nhận lệnh cho các lệnh thanh toánthời gian ngưng nhận lệnh cho các lệnh thanh toán

Kính gửi Quý khách,

Theo Chỉ thị 18/CT-CU của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, người dân tại Thành phố Hồ Chí Minh không còn bị hạn chế ra đường sau 6 giờ tối. Với thay đổi này, chúng tôi xin thông báo thời gian ngưng nhận lệnh cho các yêu cầu chuyển tiền sẽ trở về như cũ, hiệu lực từ thứ Năm ngày 14/10/2021.
 

Thời gian giao dịch thanh toán dành cho Khách hàng Tổ chức

Tìm hiểu thêm

Chúng tôi vẫn khuyến khích Quý khách tiếp tục sử dụng dịch vụ Ngân hàng trực tuyến BIBPlus cho các nhu cầu thanh toán vì phí thanh toán thấp hơn và thời gian xử lý nhanh hơn.

Cảm ơn sự thông cảm và hợp tác của Quý khách trong thời gian giãn cách xã hội.

Trân trọng,
Ngân hàng UOB Việt Nam