Thông báo về việc giảm phí cho Khách hàng Doanh nghiệp

  • Thông báo về việc giảm phí cho Khách hàng Doanh nghiệpThông báo về việc giảm phí cho Khách hàng Doanh nghiệp

Kính gửi Quý khách,

Chúng tôi xin cập nhật đến Quý khách những thông tin sau:
 

  • Việc giảm phí cho các Giao dịch chuyển tiền Việt Nam đồng đến các ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài khác ở Việt Nam (mục 7.2.2 Biểu Phí Dịch Vụ Thanh Toán & Tài Khoản) sẽ ngừng áp dụng từ ngày 01/07/2022.
  • Ngân hàng sẽ tiếp tục việc giảm phí cho các giao dịch chuyển tiền nhanh bằng tiền Đồng (mức phí vẫn là 8.000 VND thay vì 10.000 VND).
  • Ngân hàng sẽ tiến hành hoàn tiền vào tài khoản của Quý khách cho số phí đã giảm lũy tiến (trong giai đoạn từ ngày 15/07/2021 đến hết ngày 31/03/2022) trong tháng 07/2022.

Chúng tôi rất mong được phục vụ và đón tiếp Quý khách.

 

Trân trọng,
Ngân hàng UOB Việt Nam