Ủng hộ Quỹ vắc-xin phòng COVID-19

 • ủng hộ quỹ vaccine covid-19ủng hộ quỹ vaccine covid-19

   

   

   

   

  Miễn phí giao dịch chuyển tiền

  ủng hộ Quỹ vắc-xin phòng COVID-19

Hưởng ứng lời kêu gọi toàn dân ủng hộ Quỹ Vắc-xin phòng, chống COVID-19, Ngân hàng UOB Việt Nam sẽ miễn phí giao dịch chuyển tiền của Quý khách hàng đến những tài khoản tiếp nhận Quỹ này theo danh sách được công bố của Bộ Tài Chính. Vui lòng nhấn vào đây để tìm hiểu thêm.

Thời gian áp dụng: từ 17/06/2021 đến 31/12/2021 (áp dụng đối với danh sách tài khoản nhận tiền cập nhật từ 17/06/2021).

Việc miễn phí sẽ được thực hiện thông qua hình thức miễn phí trực tiếp tại thời điểm giao dịch hoặc Quý khách sẽ được hoàn trả lại tiền phí này vào tài khoản trong tháng tiếp theo.