Thông báo quan trọng về việc nhắc lại thứ tự ưu tiên thu hồi nợ

  • Thông báo về việc giảm phí cho Khách hàng Doanh nghiệpThông báo về việc giảm phí cho Khách hàng Doanh nghiệp

Kính gửi Quý khách,

Ngân hàng TNHH Một Thành Viên United Overseas Bank (Việt Nam) (“Ngân Hàng” hoặc “UOB Việt Nam”) xin cảm ơn Quý khách đã sử dụng sản phẩm và dịch vụ của UOB Việt Nam trong thời gian qua.
 

Ngân hàng xin thông báo nhắc lại về việc Ngân Hàng sẽ áp dụng thứ tự ưu tiên thanh toán theo quy định nội bộ của Ngân Hàng và phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành đang được áp dụng. Theo đó, đối với khoản nợ vay bị quá hạn trả nợ, Ngân Hàng sẽ thu nợ gốc trước, nợ lãi tiền vay sẽ được thu sau.

Trường hợp Khách hàng có từ 02 khoản vay bị quá hạn trở lên hoặc có 01 khoản vay nhưng có nhiều kỳ trả nợ bị quá hạn, Ngân hàng sẽ thực hiện ưu tiên thu nợ gốc quá hạn của tất cả các khoản vay/kỳ trả nợ đó trước, sau đó, thu tiền lãi của các khoản vay/kỳ trả nợ đó sau.

Trên đây là thông báo nhắc lại của Ngân hàng về thứ tự ưu tiên thu nợ trong trường hợp khoản vay bị quá hạn.

Để được hỗ trợ thêm Quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp với Giám đốc quan hệ khách hàng phụ trách khoản vay hoặc hotline +84 28 3868 9700 (Trong nước & Quốc tế) (từ 8g30 sáng đến 5g30 chiều, từ thứ 2 đến thứ 6, trừ các ngày lễ tết).

 

Trân trọng,
Ngân hàng UOB Việt Nam