• Đăng ký chữ ký Kế toán trưởng cho tài khoản tổ chứcĐăng ký chữ ký Kế toán trưởng cho tài khoản tổ chức

   

  Đăng ký chữ ký Kế toán trưởng

   

  cho tài khoản tổ chức

   

  Đăng ký chữ ký Kế toán trưởng cho tài khoản tổ chức

Thông điệp

Để đảm bảo việc tuân thủ với các quy định hiện hành về điều hành tài khoản ngân hàng và dịch vụ ngân hàng trực tuyến doanh nghiệp của Quý Khách, Quý Khách vui lòng kiểm tra và cập nhật người điều hành tài khoản ngân hàng và người sử dụng/ người phê duyệt giao dịch trên dịch vụ ngân hàng trực tuyến bao gồm cả nhóm kế toán trưởng và nhóm chủ tài khoản. Quý khách có thể tham khảo phần Quy Định Liên Quan và Khuyến Nghị Của Ngân Hàng cho các thông tin tóm tắt về Quy định pháp luật liên quan và khuyến nghị của Ngân hàng. Chúng tôi mong sớm nhận được sự phản hồi của Quý Khách.

Vui lòng thực hiện các bước sau

Vui lòng chọn trường hợp phù hợp với doanh nghiệp của Quý khách:
 

Trường hợp 1

 
Nếu tổ chức của Quý khách là công ty trách nhiệm hữu hạn do một cá nhân làm chủ sở hữu và Người đại diện theo pháp luật đã thỏa mãn các tiêu chuẩn và điều kiện của kế toán trưởng cũng đồng thời là Kế Toán Trưởng.

hoặc

Nếu doanh nghiệp của Quý khách là doanh nghiệp siêu nhỏ như được định nghĩa theo các điều kiện như sau:

 1. Khu vực nông, lâm, ngư nghiệp/ công nghiệp và xây dựng có tổng số lao động là 10 người/ dưới 10 người và tổng doanh thu năm trước liền kề hoặc tổng nguồn vốn không quá 3 tỷ đồng hoặc

 2. Lĩnh vực thương mại, dịch vụ có tổng số lao động không quá 10 người và tổng doanh thu năm trước liền kề không quá 10 tỷ đồng hoặc tổng vốn không quá 3 tỷ đồng

Vui lòng thực hiện các bước sau đây:

1. Tải và in mẫu A1 Mẫu A1 – Thư xác nhận cho (các) Tài khoản và (các) Dịch vụ của Doanh nghiệp
2. Hoàn tất văn bản xác nhận và được ký bởi Đại Diện Pháp Luật của công ty
3. Gửi bản chính của mẫu A1 theo đường bưu điện đến địa chỉ sau Phòng Dịch vụ tài khoản
Ngân hàng TNHH Một Thành Viên United Overseas Bank (Việt Nam)
17 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1
Tầng trệt, Tòa nhà Central Plaza, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

 

Trường hợp 2

 
Nếu doanh nghiệp của Quý khách đã đăng ký hai nhóm chữ ký đại diện cho chủ tài khoản và kế toán trưởng với Ngân hàng tuân thủ theo quy định hiện hành về mở và điều hành tài khoản ngân hàng và/ hoặc dịch vụ ngân hàng trực tuyến.

Vui lòng thực hiện các bước sau đây:

1. Tải và in mẫu A2 Mẫu A2 – Thư xác nhận cho (các) Tài khoản và (các) Dịch vụ của Doanh nghiệp
2. Hoàn tất văn bản xác nhận và được ký bởi Đại Diện Pháp Luật, Kế Toán Trưởng của công ty và bất kỳ người ký kết nào khác theo yêu cầu của Điều lệ/ quy định công ty của Quý Khách
3. Gửi bản chính của mẫu A2 theo đường bưu điện đến địa chỉ sau Phòng Dịch vụ tài khoản
Ngân hàng TNHH Một Thành Viên United Overseas Bank (Việt Nam)
17 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1
Tầng trệt, Tòa nhà Central Plaza, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

 

Trường hợp 3

 
Nếu Quý khách cần cập nhật thông tin chữ ký/ người điều hành tài khoản ngân hàng và/ hoặc dịch vụ ngân hàng trực tuyến để đáp ứng các yêu cầu của các quy định pháp luật về chủ tài khoản, kế toán trưởng và chữ ký ủy quyền trong chứng từ giao dịch ngân hàng.

Vui lòng thực hiện các bước sau đây:

1. Tải và in mẫu B Mẫu B1 - Thẩm quyền điều hành tài khoản và giao dịch Ngân hàng
Mẫu B2 - Đơn yêu cầu thay đổi dịch vụ Ngân hàng trực tuyến Doanh nghiệp UOB
2. Hoàn tất Đơn Cập nhật Người Điều Hành Tài Khoản/ Dịch vụ Ngân Hàng Trực Tuyến được ký bởi Đại Diện Pháp Luật, Kế Toán Trưởng của công ty và bất kỳ người ký kết nào khác theo yêu cầu của Điều lệ/ quy định công ty của Quý Khách
3. Gửi bản chính của mẫu B theo đường bưu điện đến địa chỉ sau Phòng Dịch vụ tài khoản
Ngân hàng TNHH Một Thành Viên United Overseas Bank (Việt Nam)
17 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1
Tầng trệt, Tòa nhà Central Plaza, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Mẫu A1 – Thư xác nhận cho (các) Tài khoản và (các) Dịch vụ của Doanh nghiệp – Dành cho Doanh nghiệp không cần bổ nhiệm Kế toán trưởng Tải xuống
Mẫu A2 – Thư xác nhận cho (các) Tài khoản và (các) Dịch vụ của Doanh nghiệp – Dành cho Doanh nghiệp đã đăng ký hai nhóm chữ ký Tải xuống
Mẫu B1 - Điều hành Tài khoản và Giao dịch Ngân hàng Tải xuống
Mẫu B2 - Đơn yêu cầu thay đổi Dịch vụ Ngân hàng trực tuyến Doanh nghiệp UOB (BIB) Tải xuống

Liên hệ với chúng tôi

Gọi đường dây nóng

phone

Doanh nghiệp vừa và nhỏ
+84 28 3868 9700 (Trong nước và Quốc tế)
(từ 8g30 sáng đến 5g30 chiều, từ thứ 2 đến thứ 6, trừ các ngày lễ tết)

 
Doanh nghiệp lớn
1800 558 880 (Trong nước)
+84 28 3933 1999 (Quốc tế)
(từ 8g30 sáng đến 5g30 chiều, từ thứ 2 đến thứ 6, trừ các ngày lễ tết)

 

Tại quầy giao dịch

location-2

Địa chỉ liên hệ

Nhấn vào đây