Thông báo quan trọng

  • Thông báo về việc giảm phí cho Khách hàng Doanh nghiệpThông báo về việc giảm phí cho Khách hàng Doanh nghiệp

    Lãi suất thế chấp tham chiếu áp dụng cho khoản vay mua nhà và thế chấp tại Ngân hàng UOB Việt Nam dành cho Khách hàng Cá nhân


    Áp dụng từ ngày 13/03/2024

Lãi Suất Thế Chấp: 9,0%/năm.

Lưu ý quan trọng: 

Lãi Vay Thả Nổi (%) = Lãi Suất Thế Chấp (%)* + Biên độ** (%)

(*) Lãi Suất Thế Chấp của Ngân hàng là lãi suất được tính theo tỷ lệ phần trăm, dựa trên các yếu tố ảnh hưởng đến chi phí kinh doanh của Ngân hàng, bao gồm nhưng không giới hạn tình hình thị trường, chi phí vốn, chi phí tín dụng và chi phí hoạt động.

(**) Biên độ có thể được + hoặc – tùy thuộc chính sách lãi suất quy định của Ngân hàng theo từng thời điểm.

 

Để được hỗ trợ thêm Quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp với Giám đốc quan hệ khách hàng phụ trách khoản vay hoặc hotline 1800 599 921 (Trong nước) | +84 28 3898 9999 (Quốc tế) (24/7 kể cả các ngày lễ tết).

 

Trân trọng,
Ngân hàng UOB Việt Nam