Kê khai về tham gia thỏa thuận pháp lý

  • thời gian ngưng nhận lệnh cho các lệnh thanh toánthời gian ngưng nhận lệnh cho các lệnh thanh toán

Kính gửi Quý khách,

Cảm ơn Quý khách đã tin tưởng và lựa chọn sử dụng dịch vụ của Ngân Hàng TNHH Một Thành Viên United Overseas Bank (Việt Nam) ("Ngân hàng UOB Việt Nam").

Nhằm tuân thủ yêu cầu tại Thông tư 20/2019/TT-NHNN ngày 14/11/2019 do Ngân hàng Nhà nước ban hành quy định về việc cập nhật thông tin tham gia thỏa thuận pháp lý của khách hàng (Thỏa thuận pháp lý bao gồm nhưng không giới hạn ủy thác, ủy thác nước ngoài, hoặc các thỏa thuận pháp lý tương tự khác với tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước đối với việc quản lý và sử dụng tiền, tài sản).

Quý khách nếu vẫn chưa thực hiện, vui lòng thực hiện gửi xác nhận về việc tham gia Thỏa thuận pháp lý về Ngân hàng UOB Việt Nam trước ngày 31/12/2021.

Sau ngày 31/12/2021, nếu Ngân hàng UOB Việt Nam không nhận được phản hồi của Quý khách, Ngân hàng UOB Việt Nam sẽ ghi nhận Quý khách KHÔNG đang tham gia bất kỳ thỏa thuận pháp lý nào. 

 

Quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu có bất kỳ thắc mắc nào.

Liên hệ ngay

Cảm ơn Quý khách đã sử dụng dịch vụ của Ngân hàng UOB Việt Nam.

Trân trọng,
Ngân hàng UOB Việt Nam