Pru - An tâm trọn đời

Sản phẩm bảo hiểm liên kết chung - PRU-AN TÂM TRỌN ĐỜI

Tính Năng Nổi Bật

Quyền lợi tử vong/ thương tật toàn bộ và vĩnh viễn

Quyền lợi tử vong/ thương tật toàn bộ và vĩnh viễn

Từ 100% số tiền bảo hiểm

Quyền lợi tử vong do tai nạn

Quyền lợi tử vong do tai nạn

Từ 200% số tiền bảo hiểm

Quyền lợi thưởng duy trì hợp đồng

Quyền lợi thưởng duy trì hợp đồng

Từ 50% - 150% phí bảo hiểm cơ bản của 1 năm

Quyền lợi bệnh hiểm nghèo giai đoạn cuối

Quyền lợi bệnh hiểm nghèo giai đoạn cuối

Tạm ứng không tính lãi lên đến 50% giá trị tài khoản hợp đồng

Lợi Ích

1. Đảm bảo an toàn tài chính cho gia đình bạn từ 100% số tiền bảo hiểm (STBH) trước rủi ro tử vong/ thương tật toàn bộ và vĩnh viễn (TTTBVV)
chevron

PRU - An tâm trọn đời bảo vệ tài chính cho bạn và gia đình trước những rủi ro trong cuộc sống.

 

 • Nhận thêm 100% STBH nếu NĐBH tử vong do tai nạn (2)
 • Được tạm ứng không tính lãi lên đến 50% Giá trị tài khoản hợp đồng (GTTKHĐ) nếu NĐBH mắc Bệnh hiểm nghèo giai đoạn cuối. (3)
 • Bảo vệ cả gia đình trong cùng 1 hợp đồng khi tham gia thêm (các) sản phẩm gia tăng bảo vệ (SPGTBV).

Lưu ý:

(1) Quyền lợi được áp dụng nếu rủi ro TTTBVV xảy ra trước ngày kỷ niệm năm hợp đồng ngay sau sinh nhật lần thứ 80 của NĐBH.

(2) Quyền lợi được áp dụng nếu rủi ro tử vong do tai nạn xảy ra trong vòng 180 ngày kể từ ngày xảy ra tai nạn và trước ngày kỷ niệm năm hợp đồng ngay sau sinh nhật lần thứ 65 của NĐBH.

(3) Quyền lợi tạm ứng không vượt quá 500 triệu đồng.Trong thời gian tạm ứng, GTTKHĐ vẫn được giữ nguyên và tiếp tục được hưởng lãi suất trên 100% GTTKHĐ. Thời hạn tạm ứng tối đa là 6 tháng. Sau 6 tháng, nếu NĐBH vẫn còn sống và Bên mua bảo hiểm (BMBH) chưa hoàn trả khoản tạm ứng cho Prudential, khoản tạm ứng này sẽ được khấu trừ từ GTTKHĐ. STBH, trong trường hợp này, có thể sẽ được điều chỉnh giảm tương ứng theo Quy tắc, Điều khoản Sản phẩm.

Với PRU - An tâm trọn đời ,bạn có thể yên tâm khi khoản tích lũy luôn được tăng trưởng hiệu quả và an toàn.

 • An tâm với lãi suất đảm bảo suốt thời hạn hợp đồng. Trước mọi biến động của thị trường, lãi suất chi trả cho khách hàng luôn được đảm bảo với mức lãi suất cam kết như sau:

 • Hưởng lãi suất đầu tư từ Quỹ liên kết chung.

Lãi suất đầu tư của Quỹ liên kết chung được công bố hàng quý trên website www.prudential.com.vn. Tình hình hoạt động của Quỹ và Báo cáo chi tiết về Hợp đồng bảo hiểm được gửi đến khách hàng hàng năm.

 • Hưởng các khoản thưởng duy trì hợp đồng hấp dẫn giúp gia tăng giá trị tiết kiệm của hợp đồng(1)
 • Bằng 150% Phí bảo hiểm cơ bản của 1 năm và được chi trả vào Ngày kỷ niệm năm hợp đồng thứ 10.
 • Bằng 100% Phí bảo hiểm cơ bản của 1 năm và được chi trả vào Ngày kỷ niệm năm hợp đồng thứ 13.
 • Bằng 50% Phí bảo hiểm cơ bản của 1 năm và được chi trả vào Ngày kỷ niệm năm hợp đồng thứ 16 và mỗi 3 năm sau đó.
Note:
(1)Các khoản thưởng sẽ được tự động cộng vào Giá trị tài khoản tích lũy thêm nếu Phí bảo hiểm cơ bản được đóng đầy đủ hàng năm và BMBH không rút tiền từ Giá trị tài khoản cơ bản cũng như không giảm STBH trong thời gian xét thưởng. Thời gian xét thưởng của Quyền lợi thưởng duy trì hợp đồng là từ năm hợp đồng thứ 6 đến năm hợp đồng thứ 10 và mỗi 3 năm kể từ năm hợp đồng thứ 11.

PRU - An tâm trọn đời mang đến cho bạn sự chủ động và linh hoạt trong việc quản lý tài chính, để đáp ứng nhu cầu bảo vệ và tích lũy trong từng giai đoạn của cuộc sống.


Đặc biệt:

 • Miễn thẩm định sức khỏe khi tăng STBH vào thời điểm NĐBH kết hôn, sinh con, nhận con nuôi, khi con bắt đầu học cấp 1, cấp 2, cấp 3, Đại học. (6)
 • STBH gấp 10 đến 150 lần Phí bảo hiểm cơ bản tùy theo nhu cầu bảo vệ và tuổi tham gia của NĐBH.
Lưu ý:
(1) Khách hàng được quyền tích lũy thêm với mức tối đa là 3 lần Phí bảo hiểm cơ bản của một năm trong suốt thời hạn hiệu lực của hợp đồng. Việc tích lũy thêm được thực hiện sau khi Phí bảo hiểm cơ bản đến hết năm hợp đồng hiện tại, và Phí bảo hiểm định kỳ của (các) SPGTBV đã được đóng đủ. Công ty có quyền tạm ngưng nhận khoản tích lũy thêm vào bất kỳ lúc nào và sẽ thông báo trước cho BMBH về việc tạm ngưng này.
(2) Khách hàng có thể yêu cầu rút tiền từ Giá trị tài khoản tích lũy thêm vào bất kỳ lúc nào trong suốt thời hạn hợp đồng, và/hoặc rút tiền từ Giá trị tài khoản cơ bản kể từ Năm hợp đồng thứ 3 trở đi (số tiền yêu cầu rút mỗi lần không vượt quá 80% Giá trị tài khoản cơ bản sau khi trừ các chi phí liên quan).
(3) Khách hàng được quyền giảm/tạm ngưng đóng phí kể từ Năm hợp đồng thứ 6. Tuy nhiên, khách hàng nên duy trì việc đóng phí đều đặn hoặc tích lũy thêm nhằm đảm bảo thực hiện mục tiêu tiết kiệm và bảo vệ theo kế hoạch. Việc giảm/tạm ngưng đóng phí có thể làm hợp đồng mất hiệu lực nếu GTTKHĐ không đủ để chi trả Chi phí bảo hiểm rủi ro và Chi phí quản lý hợp đồng hàng tháng.
(4) Việc tăng/giảm STBH được áp dụng kể từ Năm hợp đồng thứ 3, với điều kiện vẫn đảm bảo STBH tối thiểu và tối đa theo quy định của Prudential. Trường hợp tăng STBH chỉ có thể được thực hiện khi NĐBH không vượt quá tuổi 65 tại thời điểm yêu cầu và đáp ứng các yêu cầu về thẩm định.
(5) Hợp đồng bảo hiểm sẽ kết thúc khi NĐBH đạt 100 tuổi, tuy nhiên, khách hàng có thể yêu cầu kết thúc thời hạn hợp đồng sớm hơn theo nhu cầu thực tế trong tương lai. Lưu ý rằng tham gia Hợp đồng bảo hiểm là một sự cam kết và đầu tư lâu dài; do đó, nếu không phải là điều kiện bất khả kháng, khách hàng không nên hủy hợp đồng trong các Năm hợp đồng đầu tiên vì Chi phí chấm dứt hợp đồng trước thời hạn sẽ cao trong giai đoạn này.
(6) Quyền lợi được áp dụng một lần trước ngày kỷ niệm năm hợp đồng ngay sau sinh nhật lần thứ 60 của NĐBH và trong vòng 90 ngày kể từ thời điểm phát sinh một trong các sự kiện trên với mức tăng tối đa bằng 50% STBH ban đầu nhưng không vượt quá 500 triệu đồng. Việc tăng STBH có thể làm tăng Chi phí bảo hiểm rủi ro và giảm Giá trị tài khoản cơ bản trong tương lai. Do đó, để đảm bảo quyền lợi tiết kiệm theo kế hoạch, khách hàng nên đóng thêm phí bảo hiểm sau khi tăng STBH

Điều kiện và điều khoản áp dụng, nhấn vào đây

Miễn trách nhiệm: Tất cả các đặc tính và quyền lợi bảo hiểm của sản phẩm được thể hiện tại văn bản này chỉ mang tính tóm lược và chỉ có giá trị tham khảo. Tất cả các quyền lợi và điều kiện tương ứng sẽ được thực hiện theo các quy định tại Điều kiện và Điều khoản bảo hiểm do Bộ Tài Chính phê duyệt. Quý khách vui lòng đọc kỹ các Điều kiện và Điều khoản bảo hiểm để hiểu rõ các quyền lợi và đặc tính của sản phẩm. Sản phẩm bảo hiểm này được soạn thảo bởi Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Việt Nam. Ngân hàng TNHH Một thành viên United Overseas Bank (Việt Nam) không chịu trách nhiệm và nghĩa vụ cho các sản phẩm và dịch vụ cung cấp bởi Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Việt Nam.

Phương Thức Đăng Ký

SupportCenter

Điền thông tin vào biểu mẫu trực tuyến

ContactUs

Gọi đến đường dây nóng

LocateUs

Tìm chi nhánh gần nhất