Quản lý danh mục đầu tư ủy thác

Dịch vụ quản lý danh mục đầu tư ủy thác (“Dịch Vụ”) là giải pháp dành cho các khách hàng đang tìm kiếm một danh mục đầu tư chứng khoán được thiết kế riêng biệt theo mục tiêu đầu tư của mình. Danh mục đầu tư sẽ được xây dựng và quản lý bởi các chuyên gia đầu tư giàu kinh nghiệm của UOBAM (Vietnam) dựa trên mục tiêu, chiến lược đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro mà khách hàng đưa ra. UOBAM (Vietnam) áp dụng quy trình đầu tư nghiêm ngặt và các tiêu chuẩn quản lý rủi ro hàng đầu của Tập đoàn UOBAM trong việc quản lý danh mục đầu tư nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng vốn bền vững cho các khoản đầu tư của khách hàng.

Hãy liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết về dịch vụ.

Tìm hiểu thêm về Dịch vụ quản lý danh mục đầu tư uỷ thác

 
Quan trọng:

  • Ngân hàng UOB Việt Nam không phân phối, chào bán các sản phẩm đầu tư và không cung cấp dịch vụ quản lý danh mục đầu tư hoặc dịch vụ giám sát danh mục đầu tư.
  • Các sản phẩm đầu tư hiển thị tại trang web này (kể cả Quỹ Mở) (gọi chung là sản phẩm đầu tư) do Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ UOB Asset Management (Việt Nam), địa chỉ đăng ký tại Tầng 7, Tòa nhà Central Plaza, Số 17 Đường Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam (UOBAM Việt Nam) cung cấp. Các sản phẩm này không phải là nghĩa vụ cũng như bảo đảm của Ngân hàng UOB Việt Nam. Mọi thông tin liên quan đến các sản phẩm này có thể được UOBAM Việt Nam thay đổi theo từng thời điểm và trong bất kỳ trường hợp nào, Ngân hàng UOB Việt Nam sẽ không chịu trách nhiệm về sự thay đổi đó.
  • Trang web này chỉ cung cấp những thông tin chung mang tính khái quát và các nội dung cơ bản của sản phẩm. Mọi điều khoản, điều kiện và quyền lợi của sản phẩm đầu tư sẽ được thực hiện theo Quy tắc và Điều khoản của sản phẩm tương ứng do UOBAM Việt Nam ban hành.
  • Quý khách toàn quyền quyết định trong việc lựa chọn và đăng ký bất kỳ sản phẩm đầu tư nào. Trước khi quyết định đầu tư vào bất kỳ sản phẩm nào, Quý khách nên trao đổi với chuyên gia tư vấn sản phẩm tương ứng để được giải thích chi tiết về sản phẩm đó và hỗ trợ Quý khách trong quá trình đăng ký. Vui lòng liên hệ với Giám Đốc Quan Hệ Khách Hàng của Quý khách để biết thêm chi tiết

Vui lòng liên hệ chúng tôi để tìm hiểu thêm.

Đăng ký ngay