Quỹ đầu tư

Quỹ đầu tư cổ phiếu United ESG Việt Nam (UVEEF)

Thông tin chung

Ra mắt vào tháng 11 năm 2022, UVEEF là quỹ đầu tư cổ phiếu ESG đầu tiên tại Việt Nam. Quỹ tích hợp việc đánh giá ESG bao gồm ba yếu tố Môi trường (Environmental), Xã hội (Social) và Quản trị doanh nghiệp (Governance) vào quy trình phân tích và lựa chọn cổ phiếu bên cạnh các phân tích cơ bản truyền thống.

Mục tiêu đầu

Mục tiêu đầu tư của Quỹ là tìm kiếm sự tăng trưởng về vốn trong dài hạn thông qua việc xây dựng một danh mục đầu tư cân đối và đa dạng gồm cổ phiếu của những công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam có nền tảng cơ bản tốt, tuân thủ các chuẩn mực ESG và triển vọng tăng trưởng bền vững trong dài hạn.

Quỹ UVEEF còn nhắm đến việc giúp các công ty trong danh mục thực hành tốt các chuẩn mực ESG để nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững. Qua đó, sẽ làm gia tăng giá trị của các công ty này và góp phần gia tăng về mặt giá trị các khoản đầu tư của Quỹ UVEEF.

Thông tin quỹ

Tên Quỹ Quỹ đầu tư cổ phiếu United ESG Việt Nam

Tên viết tắt

UVEEF

Công ty quản lý quỹ

Công ty cổ phần quản lý quỹ UOB Asset Management (Việt Nam)

Ngân hàng lưu ký

Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)

Loại hình quỹ

Quỹ mở

Tần suất giao dịch và định giá NAV

Hằng ngày (từ thứ Hai đến thứ Sáu, trừ ngày lễ)

Thời điểm đóng sổ lệnh

14h45 ngày T-1 

Ngày thanh toán tiền bán chứng chỉ quỹ

Ngày T+3

Phí quản lý

1.75%/năm

Giá dịch vụ phát hành

0%

Giá dịch vụ mua lại

 • Từ 0 đến 12 tháng: 2%
 • Trên 12 đến 24 tháng:1.5%
 • Trên 24 tháng:0%

ESG là gì?

ESG là viết tắt của Môi trường (Environmental – E), Xã hội (Social – S), và Quản trị doanh nghiệp (Governance – G). ESG là một bộ chuẩn mực để đánh giá sự phát triển bền vững của 1 công ty bên cạnh mục tiêu trọng yếu truyền thống là tối đa hóa lợi nhuận doanh nghiệp.

 • Môi trường (E): Đánh giá việc công ty sử dụng năng lượng hiệu quả, xử lý chất thải, ô nhiễm, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên. Tiêu chuẩn cũng xem xét các rủi ro môi trường mà công ty đang đối mặt và cách thức xử lý những rủi ro đó.
 • Xã hội(S): Đánh giá các mối quan hệ kinh doanh của công ty như quan hệ với nhà cung cấp, kênh phân phối… Tỷ lệ trích lập lợi nhuận để đóng góp vào cộng đồng xã hội. Điều kiện lao động, an toàn và sức khỏe nhân viên. Có chính sách ngăn chặn lạm dụng tình dục hoặc phân biệt đối xử chủng tộc trong doanh nghiệp.
 • Quản trị (G): Đánh giá hệ thống kế toán, báo cáo, thông tin công ty chính xác và minh bạch. Quyền bỏ phiếu cổ đông về các vấn đề quan trọng, các biện pháp hạn chế xung đột lợi ích và quyền bình đẳng nữ giới trong quản trị doanh nghiệp cũng như sự đa dạng thành phần và tính độc lập của hội đồng quản trị.
Environmental

Môi trường

 • Giảm chất thải nhà kính
 • Sử dụng năng lượng hiệu quả
 • Xử lý chất thải ô nhiễm và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên
 • Giảm thiểu rủi ro về môi trường

Governance

Quản trị doanh nghiệp

 • Sự đa dạng và độc lập của Hội đồng quản trị
 • Quyền biểu quyết của cổ đông về những vấn đề quan trọng
 • Công bố và báo cáo thông tin
 • Quản lý rủi ro
 • Các biện pháp hạn chế xung đột lợi ích
 • Tham nhũng và các vấn đề về thuế

Social

Xã hội

 • Chính sách lao động và điều kiện làm việc
 • Xây dựng quan hệ với nhà cung cấp, kênh phân phối
 • Đóng góp cho các hoạt động xã hội và cộng đồng
 • An toàn lao động và sức khỏe của nhân viên
 • Xây dựng các chính sách liên quan đến lạm dụng tình dục hoặc phân biệt chủng tộc

Xem thêm thông tin về quỹ UVEEF

 
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Tài liệu này chỉ dành cho mục đích thông tin chung. Đây không phải là một lời đề nghị hoặc lời chào mời giao dịch chứng chỉ quỹ của Quỹ ('Chứng chỉ quỹ') cũng như không phải là lời tư vấn hay khuyến nghị đầu tư và được chuẩn bị không liên quan đến mục tiêu, tình hình tài chính hoặc nhu cầu cụ thể của bất kỳ người nào nhận được tài liệu này. Thông tin trong tài liệu này dựa trên một số các giả định, thông tin và điều kiện có sẵn tại ngày biên soạn tài liệu và có thể thay đổi bất cứ lúc nào mà không cần thông báo. Không có bất kỳ cam đoan hoặc cam kết nào cho hiệu suất của Quỹ hoặc lợi tức đầu tư của bạn. Hiệu suất và thành tích đã đạt được trong quá khứ của Quỹ hoặc của Công ty cổ phần quản lý quỹ UOB Asset Management (Việt Nam) ('UOBAM (Vietnam)') và bất kỳ hiệu suất nào trong quá khứ hoặc các dự báo, dự đoán hoặc tiên đoán các xu hướng về kinh tế hoặc thị trường chứng khoán không ngụ ý hoặc biểu thị cho hiệu suất hoặc thành tích hoạt động của Quỹ hoặc UOBAM (Vietnam) có thể đạt được hoặc trong tương lai. Giá trị của Chứng chỉ quỹ và thu nhập từ chúng, nếu có, có thể giảm hoặc tăng, và có khả năng biến động cao do các chính sách đầu tư và/hoặc kỹ thuật quản lý danh mục đầu tư được sử dụng bởi Quỹ. Đầu tư vào Chứng chỉ quỹ bao hàm các rủi ro (rủi ro thị trường, rủi ro lạm phát, rủi ro lãi suất, rủi ro tỷ giá, rủi ro biến động giá thị trường, rủi ro pháp lý, rủi ro về chiến lược, rủi ro hạn chế đầu tư, rủi ro định giá, rủi ro thanh toán, rủi ro thanh khoản, rủi ro xung đột lợi ích và rủi ro bất khả kháng) bao gồm cả việc có thể mất số tiền gốc đã đầu tư, và đây không được xem là tiền gửi hoặc được đảm bảo hoặc được bảo hiểm bởi UOBAM (Vietnam) hoặc bất kỳ tổ chức có liên quan ('Tập đoàn UOB') hoặc các đại lý phân phối của Quỹ. Trong phạm vi tối đa mà pháp luật áp dụng cho phép, Tập đoàn UOB có thể có lợi ích trong các Chứng chỉ quỹ và cũng có thể thực hiện hoặc tìm cách thực hiện việc môi giới và đầu tư khác hoặc các dịch vụ liên quan đến chứng khoán cho Quỹ. Nhà đầu tư nên đọc bản cáo bạch của Quỹ trước khi đầu tư và nên chú ý tới các khoản giá dịch vụ khi giao dịch chứng chỉ quỹ. Bản cáo bạch này có sẵn và bạn có thể thu thập từ UOBAM (Vietnam) hoặc tại đại lý phân phối của Quỹ. Bạn có thể tìm đến sự tư vấn từ một cố vấn tài chính trước khi thực hiện đầu tư vào bất kỳ Chứng chỉ quỹ nào và trong trường hợp không tìm đến sự tư vấn đó, bạn nên cân nhắc kỹ càng về việc Quỹ có phù hợp với bạn hay không. Hồ sơ mở tài khoản, các phiếu lệnh giao dịch Chứng chỉ quỹ và tài liệu liên quan phải được thực hiện theo các biểu mẫu đính kèm tại bản cáo bạch của Quỹ.

Quan trọng:

 • Ngân hàng UOB Việt Nam không phân phối, chào bán các sản phẩm đầu tư và không cung cấp dịch vụ quản lý danh mục đầu tư hoặc dịch vụ giám sát danh mục đầu tư.
 • Các sản phẩm đầu tư hiển thị tại trang web này (kể cả Quỹ Mở) (gọi chung là sản phẩm đầu tư) do Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ UOB Asset Management (Việt Nam), địa chỉ đăng ký tại Tầng 7, Tòa nhà Central Plaza, Số 17 Đường Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam (UOBAM Việt Nam) cung cấp. Các sản phẩm này không phải là nghĩa vụ cũng như bảo đảm của Ngân hàng UOB Việt Nam. Mọi thông tin liên quan đến các sản phẩm này có thể được UOBAM Việt Nam thay đổi theo từng thời điểm và trong bất kỳ trường hợp nào, Ngân hàng UOB Việt Nam sẽ không chịu trách nhiệm về sự thay đổi đó.
 • Trang web này chỉ cung cấp những thông tin chung mang tính khái quát và các nội dung cơ bản của sản phẩm. Mọi điều khoản, điều kiện và quyền lợi của sản phẩm đầu tư sẽ được thực hiện theo Quy tắc và Điều khoản của sản phẩm tương ứng do UOBAM Việt Nam ban hành.
 • Quý khách toàn quyền quyết định trong việc lựa chọn và đăng ký bất kỳ sản phẩm đầu tư nào. Trước khi quyết định đầu tư vào bất kỳ sản phẩm nào, Quý khách nên trao đổi với chuyên gia tư vấn sản phẩm tương ứng để được giải thích chi tiết về sản phẩm đó và hỗ trợ Quý khách trong quá trình đăng ký. Vui lòng liên hệ với Giám Đốc Quan Hệ Khách Hàng của Quý khách để biết thêm chi tiết

Vui lòng liên hệ chúng tôi để tìm hiểu thêm

Đăng ký ngay