Trang ChủNgân Hàng SốDịch Vụ Thanh Toán Hoá Của Đơn UOB
Tổng kết hóa đơn hàng tháng và thanh toán dễ dàng cùng UOB

Tổng kết hóa đơn hàng tháng và thanh toán dễ dàng cùng UOB

Tổng Quan

Với dịch vụ thanh toán hoá đơn của Ngân hàng UOB Việt Nam, việc chi trả cho nhiều loại hoá đơn hàng tháng trở nên thật dễ dàng. Quý khách có thể thanh toán nhiều loại hóa đơn chỉ với một lần đăng ký đơn giản. Dịch vụ được cung cấp hoàn toàn miễn phí, áp dụng cho tất cả các chủ thẻ UOB.

Dịch Vụ

Thanh toán hóa đơn
chevron

Áp dụng đối với hóa đơn điện, nước, điện thoại, truyền hình và internet.

Nhà cung cấp:

Nhà cung cấp:

 

Mệnh giá: 30.000 VND; 50.000 VND; 100.000 VND; 200.000 VND; 300.000 VND; 500.000 VND

Nhà cung cấp:

Phương Thức Đăng Ký

SupportCenter

Điền thông tin vào biểu mẫu trực tuyến

ContactUs

Gọi đến đường dây nóng

LocateUs

Đến chi nhánh