Pru - Cuộc Sống Bình An

  • pru-safe-coverpru-safe-cover

Tính Năng Nổi Bật

Tối đa 200% số tiền bảo hiểm + các khoản lãi

Quyền lợi bệnh hiểm nghèo

Tối đa 300% số tiền bảo hiểm + các khoản lãi

Quyền lợi tử vong

Miễn đóng phí trong tương lai ngay sau khi Quyền lợi Bệnh ung thư/BHN giai đoạn sau lần thứ nhất được Prudential chấp thuận chi trả

Quyền lợi miễn đóng phí

Nhận 30% số tiền bảo hiểm khi đạt 65 tuổi

Quyền lợi tiền mặt

Chi Tiết Sản Phẩm

Thời hạn đóng phí Từ 15-50 tuổi: 15 năm
Từ 51-60 tuổi: 65 tuổi - tuổi tham gia
Thời hạn hợp đồng Đến 75 tuổi
Độ tuổi tham gia Từ 15-60 tuổi
Quyền lợi tiền mặt 30% Số tiền bảo hiểm (STBH) vào ngày kỷ niệm năm hợp đồng ngay sau sinh nhật lần thứ 65 của Người được bảo hiểm
Quyền lợi khi kết thúc hợp đồng Lên đến 200% STBH + Bảo tức tích lũy và Lãi chia cuối hợp đồng (nếu có) - các quyền lợi đã chi trả trước đó (nếu có)
Quyền lợi thương tật toàn bộ và vĩnh viễn

Một phần của quyền lợi Bệnh hiểm nghèo

Quyền lợi tử vong Lên đến 300% STBH + Bảo tức tích lũy và Lãi chia cuối hợp đồng (nếu có) - các quyền lợi đã chi trả trước đó (nếu Quyền lợi tử vong có)
Quyền lợi bệnh hiểm nghèo

Hỗ trợ tài chính nhiều lần trước rủi ro bệnh hiểm nghèo (BHN): lên đến 200% STBH + Bảo tức tích lũy và Lãi chia cuối hợp đồng (nếu có)
● Quyền lợi khi mắc BHN giai đoạn đầu lần thứ nhất: 30% STBH
● Quyền lợi khi mắc BHN giai đoạn đầu lần thứ hai: 30% STBH

● Quyền lợi khi mắc BHN giai đoạn sau lần thứ nhất: tối đa 100% STBH
● Quyền lợi khi mắc BHN giai đoạn sau lần thứ hai: 200% STBH + các khoản lãi - các quyền lợi đã chi trả trước đó (nếu có)

Lợi Ích

 1. Được chi trả lên đến 200% STBH cho 72 bệnh ung thư và BHN

  • Hỗ trợ tài chính nhiều lần nếu không may mắc bệnh ung thư/BHN, đặc biệt ngay từ giai đoạn đầu.
  • Không phải đóng phí trong tương lai ngay sau khi Quyền lợi bệnh ung thư/BHN giai đoạn sau lần thứ nhất được Prudential chấp thuận chi trả. Đồng thời, quyền lợi bảo vệ và tiết kiệm vẫn duy trì trong thời gian còn lại của hợp đồng.

Ung thư/ BHN giai đoạn(1)

25 bệnh

Ung thư/ BHN giai đoạn sau

47 bệnh

Mắc ung thư/ BHN lần 1

30% STBH

Mắc ung thư/ BHN lần 2

30% STBH

Mắc ung thư/ BHN lần 1

100% STBH(2)

Miễn đóng phí BH(3)

Mắc ung thư/ BHN lần 1

200% STBH + các khoản lãi(5) - Quyền lợi đã chi trả trước đó


 Tổng quyền lợi ung thư/ BHN tối đa: 200% STBH + các khoản lãi(6)

 
2. Được chi trả lên đến 300% STBH trước rủi ro tử vong

Bạn có thể an tâm khi gia đình thân yêu của mình được hỗ trợ tài chính nếu không may Người được bảo hiểm tử vong. 

200% STBH + các khoản lãi(5) - toàn bộ Quyền lợi đã chi trả trước đó + 100% STBH nếu tử vong do tai nạn

3. Nhận ngay 30% STBH bằng tiền mặt ở tuổi 65

Quyền lợi tiền mặt được chi trả ở tuổi nghỉ hưu giúp khách hàng hiện thực hóa các dự định cá nhân.

Tổng quyền lợi bảo hiểm đảm bảo của PRU-CUỘC SỐNG BÌNH AN không vượt quá 200% STBH. Trong trường hợp NĐBH tử vong do tai nạn(6), quyền lợi bảo hiểm sẽ được chi trả thêm 100% STBH

Notes:
(1) Ung thư/BHN giai đoạn đầu được chi trả 2 lần với điều kiện ung thư/BHN giai đoạn đầu lần 2 phải khác nhóm với ung thư/BHN giai đoạn đầu lần 1 (dựa theo danh sách BHN được quy định tại Phụ lục của Quy tắc, Điều khoản sản phẩm). Tổng quyền lợi chi trả cho mỗi bệnh ung thư/BHN giai đoạn đầu của tất cả các hợp đồng cho mỗi Người được bảo hiểm tối đa là 500 triệu đồng.
(2)Nếu ung thư/BHN giai đoạn đầu đã chi trả cùng nhóm với ung thư/BHN giai đoạn sau lần 1 (dựa theo danh sách BHN được quy định tại Phụ lục của Quy tắc, Điều khoản sản phẩm), quyền lợi ung thư/BHN giai đoạn đầu đã chi trả sẽ được khấu trừ từ quyền lợi BHN giai đoạn sau lần 1.
 (3)Miễn đóng phí trong tương lai của PRU-CUỘC SỐNG BÌNH AN. Bên mua bảo hiểm cần tiếp tục đóng phí bảo hiểm của (các) sản phẩm gia tăng bảo vệ, nếu có, để duy trì hiệu lực của (các) sản phẩm này.
 (4)Ung thư/BHN giai đoạn sau lần 2 phải khác nhóm với ung thư/BHN giai đoạn sau lần 1 và được chẩn đoán sau 12 tháng kể từ ngày ung thư/BHN giai đoạn sau lần 1 được chẩn đoán xác định. Hợp đồng bảo hiểm chấm dứt hiệu lực khi quyền lợi ung thư/BHN giai đoạn sau lần 2 được Prudential chấp thuận chi trả.
 (5)Các khoản lãi được đề cập bao gồm Bảo tức tích lũy (BTTL) và Lãi chia cuối hợp đồng (LCCHĐ) là lợi nhuận được chia (không đảm bảo) từ Quỹ chủ hợp đồng tham gia chia lãi. BTTL là khoản lãi được công bố hàng năm. LCCHĐ là khoản lãi được chi trả thêm cùng với quyền lợi BHN giai đoạn sau lần 2, hoặc quyền lợi tử vong, hoặc quyền lợi đáo hạn.
(6)Quyền lợi được áp dụng nếu rủi ro tử vong do tai nạn xảy ra trong vòng 180 ngày kể từ ngày xảy ra tai nạn
 
Điều kiện và điều khoản áp dụng, nhấn vào đây
 
Miễn trách nhiệm:
Tất cả các đặc tính và quyền lợi bảo hiểm của sản phẩm được thể hiện tại văn bản này chỉ mang tính tóm lược và chỉ có giá trị tham khảo. Tất cả các quyền lợi và điều kiện tương ứng sẽ được thực hiện theo các quy định tại Điều kiện và Điều khoản bảo hiểm do Bộ Tài Chính phê duyệt. Quý khách vui lòng đọc kỹ các Điều kiện và Điều khoản bảo hiểm để hiểu rõ các quyền lợi và đặc tính của sản phẩm. Sản phẩm bảo hiểm này được soạn thảo bởi Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Việt Nam. Ngân hàng TNHH Một thành viên United Overseas Bank (Việt Nam) không chịu trách nhiệm và nghĩa vụ cho các sản phẩm và dịch vụ cung cấp bởi Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Việt Nam.

Phương Thức Đăng Ký

Biểu mẫu trực tuyến

online-click

Hãy để lại thông tin, nhân viên của chúng tôi sẽ sớm liên hệ với Quý khách

Nhấn vào đây
phone

Gọi tới đường dây nóng
Vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số 1800599921 (Trong nước) hoặc +842838989999 (Quốc tế)
(24/7 kể cả các ngày lễ tết)

Tại quầy giao dịch

location-2

Địa chỉ liên hệ

Nhấn vào đây

Liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin sản phẩm Pru - Cuộc sống bình an

Đăng ký ngay