Trang ChủBảo VệSản Phẩm Bảo Hiểm Liên Kết Chung - PRU-CHỦ ĐỘNG CUỘC SỐNG
Pru - Chủ Động Cuộc Sống

Sản phẩm bảo hiểm liên kết chung - PRU-CHỦ ĐỘNG CUỘC SỐNG

Tính Năng Nổi Bật

Chủ động tích lũy tài chính

Chủ động tích lũy tài chính

Cho những cột mốc quan trọng trong tương lai

Chủ động bảo vệ tài chính

Chủ động bảo vệ tài chính

Cho bản thân và gia đình trước rủi ro

Chủ động, linh hoạt điều chỉnh kế hoạch tài chính

Chủ động, linh hoạt điều chỉnh kế hoạch tài chính

Trong suốt quá trình tham gia sản phẩm

Lợi Ích

Quyền lợi thương tật toàn bộ và vĩnh viễn
chevron
 • Giá trị lớn hơn giữa (Số tiền bảo hiểm và Giá trị tài khoản cơ bản); cộng với
 • Giá trị tài khoản tích lũy thêm (nếu có)
 • Giá trị lớn hơn giữa (Số tiền bảo hiểm và Giá trị tài khoản cơ bản); cộng với
 • Giá trị tài khoản tích lũy thêm (nếu có)

Quyền lợi thưởng duy trì hợp đồng

 • 100% phí bảo hiểm cơ bản quy năm của năm hợp đồng đầu tiên được chi trả vào năm hợp đồng thứ 10
 • 75% phí bảo hiểm cơ bản quy năm của năm hợp đồng đầu tiên được chi trả vào năm hợp đồng thứ 15 và mỗi 5 năm sau đó

Quyền lợi thưởng duy trì hợp đồng sẽ được tự động cộng vào Giá trị tài khoản cơ bản của hợp đồng.

Quyền lợi thưởng tri ân khách hàng

 • 4% Giá trị tài khoản cơ bản trung bình (và giá trị tài khoản tích lũy thêm trung bình, nếu có) trong 60 tháng liền kề trước đó.
 • Quyền lợi thưởng tri ân khách hàng sẽ được tự động cộng vào Giá trị tài khoản cơ bản (và Giá trị tài khoản tích lũy thêm, nếu có) vào ngày kỉ niệm năm hợp đồng thứ 20 và mỗi 05 năm sau đó.

Quyền lợi đầu tư

 • Được hưởng lãi suất đầu tư từ Quỹ Liên kết chung do Prudential công bố nhưng không thấp hơn mức lãi suất cam kết trong suốt Thời hạn hợp đồng.  

Quyền lợi đảm bảo gia tăng số tiền bảo hiểm (STBH)

 • Miễn thẩm định sức khỏe khi tăng STBH trong vòng 90 ngày kể từ ngày phát sinh một trong các sự kiện sau với người được bảo hiểm:
  • Kết hôn;
  • Sinh con/ Nhận con nuôi
  • Con bắt đầu học cấp 1 - 2 - 3 - Đại học

Quyền lợi khi kết thúc hợp đồng

 • Quyền lợi đáo hạn bằng 100% Giá trị tài khoản hợp đồng.

Tất cả các đặc tính và quyền lợi bảo hiểm của sản phẩm được liệt kê tại văn bản này chỉ mang tính tóm lược và chỉ có giá trị tham khảo. Tất cả các quyền lợi và điều kiện tương ứng sẽ được thực hiện theo các quy định tại Quy tắc, Điều khoản bảo hiểm do BTC phê duyệt.

Điều khoản loại trừ chính

Prudential sẽ không chi trả quyền lợi bảo hiểm nếu sự kiện bảo hiểm xảy ra do hoặc liên quan đến một trong các nguyên nhân sau:

Loại trừ trường hợp tử vong

 • Tự tử, dù trong trạng thái tinh thần bình thường hay mất trí, trong vòng 24 tháng kể từ Ngày hiệu lực hợp đồng hoặc Ngày khôi phục hiệu lực hợp đồng gần nhất, tùy ngày nào đến sau; hoặc
 • HIV/AIDS và/hoặc những bệnh liên quan đến AIDS ngoại trừ trường hợp nhiễm HIV trong khi đang thực hiện nhiệm vụ tại nơi làm việc như là một nhân viên y tế hoặc công an, cảnh sát; hoặc
 • Bị thi hành án tử hình; hoặc
 • Hành vi cố ý của Bên mua bảo hiểm, Người được bảo hiểm và/hoặc người nhận quyền lợi bảo hiểm.

Loại trừ trường hợp thương tật toàn bộ và vĩnh viễn

 • Tình trạng đã xảy ra trước Ngày hiệu lực hợp đồng hoặc trước Ngày khôi phục hiệu lực hợp đồng gần nhất, tùy ngày nào đến sau; hoặc
 • Tự tử không thành dẫn đến Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn hay tự gây thương tích của Người được bảo hiểm, dù trong trạng thái tinh thần bình thường hay mất trí; hoặc
 • Tham gia các hoạt động hàng không (trừ khi là hành khách trên các chuyến bay dân dụng); hoặc
 • Hành vi cố ý của Bên mua bảo hiểm, Người được bảo hiểm và/hoặc người nhận quyền lợi bảo hiểm.

Các Quy định tại đây chỉ mang tính chất tham khảo. Chi tiết về các Điều khoản của Hợp đồng bảo hiểm được quy định cụ thể trong Quy tắc, Điều khoản của sản phẩm.

 
Điều kiện và Điều khoản áp dụng, nhấn vào đây

Phương Thức Đăng Ký

SupportCenter

Điền thông tin vào biểu mẫu trực tuyến

ContactUs

Gọi đến đường dây nóng

LocateUs

Đến chi nhánh