Trang ChủĐầu TưVề UOBAM (Việt Nam)
About UOBAM (Vietnam)

UOBAM Việt Nam

Đội ngũ chuyên gia đầu tư

Đội ngũ chuyên gia đầu tư

giàu kinh nghiệm tập trung vào thị trường chứng khoán Việt Nam

Quy trình đầu tư và quản lý rủi ro

Quy trình đầu tư và quản lý rủi ro

nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn hàng đầu của Tập đoàn UOBAM

Hệ thống công nghệ thông tin và cơ sở dữ liệu

Hệ thống công nghệ thông tin và cơ sở dữ liệu

mạnh mẽ với hơn 120 công ty niêm yết, đại diện hơn 90% giá trị vốn hóa thị trường

 

Miễn trừ trách nhiệm:

  • Ngân hàng TNHH một thành viên United Overseas Bank (Việt Nam) (“UOB Việt Nam”) không phân phối, chào bán các sản phẩm đầu tư ngoại trừ sản phẩm bảo hiểm liên kết đầu tư, và không cung cấp dịch vụ quản lý danh mục đầu tư hoặc dịch vụ giám sát danh mục đầu tư cho khách hàng cá nhân.
  • Các sản phẩm đầu tư hiển thị tại đây (bao gồm cả Quỹ đầu tư ESG của United Việt Nam – UVEEF và Dịch vụ quản lý danh mục đầu tư - SAM) (gọi chung là sản phẩm đầu tư) do Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ UOB Asset Management (Việt Nam), địa chỉ đăng ký tại Tầng 7, Tòa nhà Central Plaza, Số 17 Đường Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam (“UOBAM Việt Nam”) cung cấp.
  • Tài liệu này được soạn thảo bởi UOBAM Việt Nam và các quan điểm cũng như ý kiến ​​được thể hiện hoặc ngụ ý trong tài liệu này là của UOBAM Việt Nam, không phải của UOB Việt Nam, và có thể thay đổi mà không cần thông báo trước. UOBAM Việt Nam và UOB Việt Nam không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng hoặc dựa vào tài liệu này. Tài liệu này sẽ không được hiểu là một lời đề nghị giao dịch hoặc đề nghị đàm phán đối với các đơn vị của bất kỳ chương trình đầu tư tập thể nào. Tài liệu này được công bố chỉ với mục đích cung cấp thông tin và chia sẻ tài liệu nói chung, không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính và nhu cầu cụ thể của bất kỳ người nào có thể đọc hoặc nhận tài liệu này.
  • Các nhà đầu tư có thể muốn tìm kiếm lời khuyên từ một cố vấn tài chính trước khi mua các đơn vị của bất kỳ chương trình đầu tư tập thể nào do UOBAM Việt Nam quản lý. Trong trường hợp nhà đầu tư chọn không tìm kiếm lời khuyên từ cố vấn tài chính, nhà đầu tư nên xem xét cẩn thận liệu Quỹ liên quan có phù hợp với mình hay không.
  • Hoạt động trong quá khứ của bất kỳ Quỹ nào hoặc UOBAM Việt Nam không nhất thiết là kết quả tương lai hoặc khả năng hoạt động của Quỹ liên quan hoặc UOBAM Việt Nam, và bất kỳ dự đoán, đoán định hoặc dự báo nào về nền kinh tế, thị trường hoặc xu hướng kinh tế của thị trường không nhất thiết là dấu hiệu về tương lai hoặc khả năng hoạt động của chúng hoặc của bất kỳ Quỹ nào. Giá trị của các đơn vị trong bất kỳ Quỹ nào và mọi thu nhập tích lũy từ các đơn vị đó có thể tăng hoặc giảm. Nhà đầu tư nên đọc bản cáo bạch có liên quan, có sẵn từ UOBAM Việt Nam hoặc các nhà phân phối của UOBAM Việt Nam, trước khi quyết định đăng ký hoặc mua các đơn vị trong bất kỳ Quỹ nào. Việc đăng ký các đơn vị của Quỹ phải được thực hiện theo các mẫu đơn kèm theo bản cáo bạch có liên quan.
  • Quỹ có thể sử dụng hoặc đầu tư vào các công cụ tài chính phái sinh và nhà đầu tư cần nhận thức được những rủi ro liên quan đến việc đầu tư vào các công cụ tài chính phái sinh được mô tả trong bản cáo bạch của Quỹ. Đầu tư vào quỹ tín thác đơn vị tiềm ẩn rủi ro và không được bảo đảm hoặc bảo hiểm bởi UOB Việt Nam, UOBAM Việt Nam hoặc bất kỳ công ty con, công ty liên kết hoặc chi nhánh nào của UOB Việt Nam và UOBAM Việt Nam hoặc bởi bất kỳ nhà phân phối nào của bất kỳ Quỹ nào và phải chịu rủi ro, bao gồm cả tổn thất có thể xảy ra với số tiền gốc đã đầu tư. Việc tham chiếu đến các chứng khoán cụ thể (nếu có) chỉ được đưa vào nhằm mục đích minh họa và không được hiểu là khuyến nghị mua hoặc bán những chứng khoán cụ thể đó.