Trang ChủĐầu TưVề UOBAM (Việt Nam)
About UOBAM (Vietnam)

UOBAM Việt Nam

Đội ngũ chuyên gia đầu tư

Đội ngũ chuyên gia đầu tư

giàu kinh nghiệm tập trung vào thị trường chứng khoán Việt Nam

Quy trình đầu tư và quản lý rủi ro

Quy trình đầu tư và quản lý rủi ro

nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn hàng đầu của Tập đoàn UOBAM

Hệ thống công nghệ thông tin và cơ sở dữ liệu

Hệ thống công nghệ thông tin và cơ sở dữ liệu

mạnh mẽ với hơn 120 công ty niêm yết, đại diện hơn 90% giá trị vốn hóa thị trường