Dịch Vụ Tư Vấn Tài Chính

Investment Fund

Quỹ đầu tư

 

Được hổ trợ bởi quy trình đầu tư và quản lý rủi ro nghiêm ngặt, cùng với nền tảng cơ sở dữ liệu và công nghệ thông tin toàn diện, tính minh bạch cao và quản trị doanh nghiệp mạnh mẽ

 

 

 

Tìm hiểu thêm

Dịch vụ quản lý danh mục đầu tư ủy thác

Dịch vụ quản lý danh mục đầu tư ủy thác

Giải pháp dành cho các khách hàng đang tìm kiếm một danh mục đầu tư chứng khoán được thiết kế riêng biệt theo mục tiêu đầu tư của mình

 

 

 

Tìm hiểu thêm

Về UOBAM (Việt Nam)

Về UOBAM (Việt Nam)

 

UOBAM (Vietnam) là công ty con của UOB Asset Management Ltd có trụ sở chính tại Singapore. Với gần 15 năm đầu tư vào thị trường chứng khoán Việt Nam, UOBAM (Vietnam) đã xây dựng thành tích đầu tư vượt trội cho các quỹ đầu tư và danh mục đầu tư mà công ty quản lý

Tìm hiểu thêm

Quan trọng:

  • Ngân hàng UOB Việt Nam không phân phối, chào bán các sản phẩm đầu tư và không cung cấp dịch vụ quản lý danh mục đầu tư hoặc dịch vụ giám sát danh mục đầu tư.
  • Các sản phẩm đầu tư hiển thị tại trang web này (kể cả Quỹ Mở) (gọi chung là sản phẩm đầu tư) do Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ UOB Asset Management (Việt Nam), địa chỉ đăng ký tại Tầng 7, Tòa nhà Central Plaza, Số 17 Đường Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam (UOBAM Việt Nam) cung cấp. Các sản phẩm này không phải là nghĩa vụ cũng như bảo đảm của Ngân hàng UOB Việt Nam. Mọi thông tin liên quan đến các sản phẩm này có thể được UOBAM Việt Nam thay đổi theo từng thời điểm và trong bất kỳ trường hợp nào, Ngân hàng UOB Việt Nam sẽ không chịu trách nhiệm về sự thay đổi đó.
  • Trang web này chỉ cung cấp những thông tin chung mang tính khái quát và các nội dung cơ bản của sản phẩm. Mọi điều khoản, điều kiện và quyền lợi của sản phẩm đầu tư sẽ được thực hiện theo Quy tắc và Điều khoản của sản phẩm tương ứng do UOBAM Việt Nam ban hành.
  • Quý khách toàn quyền quyết định trong việc lựa chọn và đăng ký bất kỳ sản phẩm đầu tư nào. Trước khi quyết định đầu tư vào bất kỳ sản phẩm nào, Quý khách nên trao đổi với chuyên gia tư vấn sản phẩm tương ứng để được giải thích chi tiết về sản phẩm đó và hỗ trợ Quý khách trong quá trình đăng ký. Vui lòng liên hệ với Giám Đốc Quan Hệ Khách Hàng của Quý khách để biết thêm chi tiết

Vui lòng liên hệ chúng tôi để tìm hiểu thêm.

Đăng ký ngay