Thông Tin Tài Khoản

/Tóm tắt tài khoản

Tóm tắt tài khoản

Tận hưởng sự tiện lợi khi xem số dư các tài khoản UOB khác nhau của Quý khách một cách nhanh chóng.

/Lịch sử giao dịch

Lịch sử giao dịch

Xem chi tiết thông tin giao dịch của Quý khách lên tới 60 ngày.

/Hoạt động của tôi

Hoạt động của tôi

Kiểm tra trạng thái của các giao dịch trực tuyến Quý khách đã tiến hành trong Ngân hàng trực tuyến cá nhân UOB lên tới 60 ngày.

Thông Tin Tài Khoản

Sao Kê Điện Tử

Sao Kê Điện Tử

Quản lý đăng ký Sao kê điện tử
Chọn (các) tài khoản Quý khách muốn đăng ký Sao kê điện tử và chọn chế độ thông báo phù hợp (email/SMS) khi Sao kê điện tử của Quý khách đã sẵn sàng để xem.

Xem / Tải về Sao kê điện tử
Sao kê điện tử được lưu trữ tối đa 5 năm kể từ thời điểm quý khách đăng ký.

Chuyển Khoản Nhanh Liên Ngân Hàng 24/7

Với dịch vụ Chuyển khoản nhanh liên ngân hàng 24/7, Quý khách dễ dàng chuyển khoản ngay lập tức giữa tài khoản UOB và các ngân hàng liên kết tại Việt Nam thông qua ứng dụng di động UOB Mighty và Ngân hàng trực tuyến cá nhân (PIB). Đồng thời, Quý khách cũng có thể nhận tiền chuyển khoản nhanh từ các ngân hàng liên kết này khi sử dụng số tài khoản UOB hoặc số thẻ ATM.
step 1

Chuyển tiền mọi lúc mọi nơi

step 2

Hạn mức chuyển tiền tối đa lên tới 499.999.999 VND/giao dịch

Step 3

Nhận tiền ngay lập tức

Xem danh sách ngân hàng liên kết, nhấn vào đây.

Các Dịch Vụ Tài Khoản

Thay đổi mật khẩu

Quý khách nên thay đổi mật khẩu của Quý khách định kỳ để đảm bảo bảo mật. Thay đổi mật khẩu một cách đơn giản qua Hồ sơ của tôi.

Đăng Ký UniAlerts

Nhận thông báo về tài khoản của Quý khách như rút tiền mặt tại ATM hay thanh toán hóa đơn hay thông báo về các hoạt động trên tài khoản của mình.

Cài đặt Mật khẩu dùng một lần

Kiểm soát bảo mật trên mạng - Quý khách có thể thay đổi ngưỡng số tiền xác thực bằng thiết bị bảo mật SecurePlus Token trong mục Cài đặt Mật khẩu dùng một lần.

Thay đổi hạn mức

Thay đổi hạn mức cho các giao dịch như Thanh toán hóa đơn, Chuyển tiền.

Yêu cầu về thiết bị SecurePlus Token

Kích hoạt hoặc yêu cầu tái cấp Thiết bị bảo mật SecurePlus trực tuyến một cách thuận tiện.

Đăng Ký Trực Tuyến

Tiền gửi có kỳ hạn

Đăng ký Tiền gửi có kỳ hạn trực tuyến.

Tài khoản tiết kiệm/thanh toán

Đăng ký mở Tài khoản tiết kiệm/thanh toán mới trực tuyến nếu quý khách đã duy trì tài khoản vãng lai/tiết kiệm với ngân hàng UOB.