Chi Nhánh

  • mạng lưới chi nhánh uobmạng lưới chi nhánh uob
online-form

Điền vào biểu mẫu trực tuyến của chúng tôi

Điền vào biểu mẫu trực tuyến

phone

Gọi tới đường dây nóng

Khách hàng Cá nhân
1800 599 921 (Trong nước)
+84 28 3898 9999 (Quốc tế)
(24/7 kể cả các ngày lễ tết)

 

Khách hàng Ưu tiên
+84 886 102 299 (Trong nước & Quốc tế)
(từ 8g30 sáng đến 6g30 tối, từ thứ 2 đến thứ 6, trừ các ngày lễ tết)

 

Doanh nghiệp vừa và nhỏ
1800 599 921 (Trong nước)
+84 28 3898 9999 (Quốc tế)
(từ 7g sáng đến 7g tối, từ thứ 2 đến thứ 6, trừ các ngày lễ tết)

 

Doanh nghiệp lớn
1800 558 880 (Trong nước)
+84 28 3933 1999 (Quốc tế)
(từ 8g30 sáng đến 5g30 chiều, từ thứ 2 đến thứ 6, trừ các ngày lễ tết)

 

Đối với các giao dịch thanh toán quốc tế, chuyển tiền trong nước quốc tế dành cho doanh nghiệp
+84 28 3933 1900 (Trong nước & Quốc tế)
(từ 8g30 sáng đến 5g30 chiều, từ thứ 2 đến thứ 6, trừ các ngày lễ tết)