Thiết bị bảo mật SecurePlus

 • bảo mậtbảo mật

   

   

  Bảo vệ tài chính của Quý khách

  là ưu tiên của chúng tôi.

   

  Bảo vệ tài chính của Quý khách là ưu tiên của chúng tôi.

Thiết bị bảo mật SecurePlus

securitysecurity

Bảo mật tăng cường

An tâm khi sử dụng dịch vụ ngân hàng với Thiết bị bảo mật SecurePlus. Thiết bị này cho phép quý khách tạo Mật khẩu dùng một lần (OTP) cho cả giao dịch ngân hàng trực tuyến và di dộng, và có tính năng Chữ ký giao dịch, một tính năng bảo mật trong đó sử dụng thông tin cụ thể của giao dịch để tạo mã OTP

 

 

 

GIAO DỊCH CẦN PHẢI DÙNG CHỮ KÝ GIAO DỊCH:

benefits

Thêm người hưởng mới

simple-fast-process

Thay đổi thông tin cá nhân và địa chỉ

cash-alerts

Thay đổi thuê bao UniAlerts

money-dollar-sign

Thay đổi hạn mức giao dịch chuyển tiền, thanh toán hóa đơn và chuyển khoản

pin

Thay đổi cài đặt Mật khẩu dùng một lần (OTP)

high-transaction

Giao dịch số tiền cao hơn ngưỡng dành cho OTP

Hướng dẫn sử dụng SecurePlus

activate-secure-plusactivate-secure-plus

Kích hoạt SecurePlus

Quý khách sẽ cần kích hoạt thiết bị bảo mật SecurePlus trước khi sử dụng.

Để kích hoạt:

 1. Đăng nhập vào Ngân hàng trực tuyến cho Cá nhân UOB hoặc UOB Mighty
 2. Chọn nút Kích hoạt ngay
 3. Làm theo hướng dẫn trên màn hình để kích hoạt

 

generating-otpgenerating-otp

Tạo Mật khẩu dùng một lần (OTP)

Thiết bị bảo mật SecurePlus cho phép quý khách tạo Mật khẩu dùng một lần (OTP) một cách an toàn. Mã OTP này cần thiết để đăng nhập và tiến hành các giao dịch nhất định trên Ngân hàng trực tuyến cho Cá nhân UOB và UOB Mighty.

Tạo OTP:

Nhấn và giữ  để tạo Mật khẩu dùng một lần

Thiết kế biểu tượng nút  có thể khác nhau ở một số thiết bị bảo mật.

transaction-signingtransaction-signing

Chữ ký giao dịch

Chữ ký giao dịch sử dụng thông tin cụ thể của giao dịch để tạo ra mã OTP, vì thế tăng cường bảo mật cho quý khách.

Chữ ký giao dịch:

 1. Nhấn và giữ  để bắt đầu
 2. Nhập dữ liệu cụ thể của giao dịch qua bàn phím, theo hướng dẫn trên màn hình Ngân hàng trực tuyến.
 3. Nhấn và giữ  lần thứ hai để nhận OTP

Thiết kế biểu tượng nút có thể khác nhau ở một số thiết bị bảo mật.