Tiền Tệ

  • treasury-servicestreasury-services

    Quản lý

    các rủi ro về ngoại hối ngay hôm nay

    Liên hệ

Dịch vụ

Ngân hàng UOB cung cấp các dịch vụ ngoại hối bao gồm giao dịch giao ngay, giao dịch kỳ hạn và giao dịch hoán đổi nhằm đáp ứng nhu cầu quản lý rủi ro ngoại hối và quản lý nguồn tiền của doanh nghiệp.

Ngân hàng UOB cung cấp dịch vụ hối đoái giao ngay, hối đoái kỳ hạn và hối đoái hoán đổi, nhằm đáp ứng các nhu cầu quản lý rủi ro ngoại hối và quản lý nguồn tiền như thanh toán quốc tế, luân chuyển vốn và các khoản vay.

Ngân hàng UOB cũng cung cấp đa dạng các công cụ/sản phẩm phòng ngừa rủi ro nhằm giúp doanh nghiệp quản lý tốt hơn các rủi ro tiềm ẩn về ngoại hối.

 

Lợi ích

Tỷ giá cạnh tranh cho rất nhiều loại ngoại tệ và tiện ích phòng ngừa rủi ro ngoại hối trong giao dịch.

Doanh nghiệp có thể chốt được tỷ giá trước cho hơn 20 loại tiền tệ phổ biến.

Điều kiện áp dụng

Doanh nghiệp cần có một hạn mức giao dịch FX với Ngân hàng. Hạn mức FX này chỉ rõ số lượng và kỳ hạn tối đa của một hợp đồng ngoại hối bất kỳ với Ngân Hàng tại một thời điểm nhất định.

Thông tin chi tiết

Ngày hiệu lực là ngày diễn ra trao đổi vốn thực tế, còn được hiểu là ngày thực hiện thanh toán giao dịch. Ngoại tệ chỉ có thể được sử dụng khi được ghi có vào “ngày giá trị”. Tỷ giá hối đoái (FX) thường được tính trên cơ sở giao ngay (Spot Basis).

Hối đoái giao ngay là giao dịch giữa doanh nghiệp và Ngân hàng tiến hành mua bán ngoại tệ theo mức tỷ giá thỏa thuận và việc thanh toán sẽ diễn ra trong vòng 2 ngày làm việc sau ngày giao dịch (Hiệu lực giao ngay). Tỷ giá có thể thay đổi nếu giao dịch được thực hiện trong ngày hoặc vào ngày hôm sau. Những giao dịch này được xem là "Hiệu lực trong ngày" hoặc "Hiệu lực ngày hôm sau".

Hối đoái kỳ hạn là giao dịch giữa doanh nghiệp và Ngân hàng theo đó ngày giá trị và tỷ giá được ấn định trước và việc thanh toán sẽ diễn ra vào một ngày định trước ở tương lai trong vòng từ 3 đến 365 ngày làm việc sau ngày giao dịch.

Giao dịch ngoại hối hoán đổi là một cặp giao dịch mua và bán cùng một lượng ngoại tệ giữa doanh nghiệp và Ngân hàng. Trong đó, giao dịch đầu tiên là hối đoái giao ngay theo tỷ giá xác định tại ngày giao dịch, và giao dịch thứ hai sẽ là hối đoái kỳ hạn diễn ra trong tương lai với tỷ giá đã thỏa thuận vào ngày giao dịch.

Phương thức đăng ký

Biểu mẫu trực tuyến

online-click

Hãy để lại thông tin, nhân viên của chúng tôi sẽ sớm liên hệ với Quý khách

Nhấn vào đây
phone

Gọi tới đường dây nóng

Vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số 1800 558 880 (Trong nước) hoặc +84 28 3933 1999 (Quốc tế)
(từ 8g30 sáng đến 5g30 chiều, từ thứ 2 đến thứ 6, trừ các ngày lễ tết)

Tại các quầy giao dịch

location-2

Địa chỉ liên hệ

Nhấn vào đây