Thương Mại

Tài trợ thương mại

Dịch vụ nhập khẩu

Dịch vụ nhập khẩu

Cho vay tài trợ nhập khẩu bảo đảm bằng chính lô hàng nhập khẩu & dịch vụ của quý công ty.

Tìm hiểu thêm
Dịch vụ xuất khẩu

Dịch vụ xuất khẩu

Thu tiền hàng xuất khẩu dễ dàng & nhanh chóng.

Tìm hiểu thêm
Bảo lãnh ngân hàng

Bảo lãnh ngân hàng

Bảo đảm nghĩa vụ tài chính và cam kết thanh toán bằng bảo lãnh ngân hàng

Tìm hiểu thêm

Ngoại hối

Ngoại hối

Ngoại hối

Quản lý các rủi ro về ngoại hối.

 

  • Giải pháp bảo đảm thông qua Hợp đồng mua ngay hoặc Kỳ hạn

Tìm hiểu thêm

Tải Ứng dụng UOB Business (Vietnam)

 

Chương trình bảo hiểm tiền gửi


Tiền gửi bằng Việt Nam Đồng của Quý khách đủ điều kiện hưởng bảo hiểm từ Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam (DIV).