Thương Mại

 • vat on lc servicesvat on lc services

  Thông báo về việc áp dụng thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ thư tín dụng

  Tìm hiểu thêm
 • trade-servicestrade-services

  Kết nối mạng lưới

  toàn cầu và trong khu vực châu Á

  Liên hệ

Tổng quan

Là một trong những ngân hàng dẫn đầu trên thị trường, điểm mạnh của chúng tôi là kết hợp kiến thức chuyên sâu và kinh nghiệm dày dặn trong các giải pháp tài chính tân tiến, đáp ứng nhu cầu đa dạng của các doanh nghiệp vừa và lớn trong lĩnh vực tài trợ thương mại. Ngân hàng UOB có thể cung cấp những giải pháp toàn diện nhằm giảm thiểu rủi ro khi doanh nghiệp giao dịch với các đối tác thương mại, định chế tài chính không quen thuộc hoặc nằm ở các quốc gia có rủi ro cao.

Sự phức tạp và rủi ro trong hoạt động thương mại quốc tế là điều không tránh khỏi đối với các doanh nghiệp xuất nhập khẩu. Ngân hàng UOB sẽ đưa những giải pháp tài trợ thương mại toàn diện để doanh nghiệp nâng cao hiệu quả hoạt động và giảm thiểu rủi ro, từ đó giúp doanh nghiệp thúc đẩy phát triển kinh doanh.

 

Dịch vụ

 • Thư tín dụng nhập khẩu (LC)

Thư tín dụng nhập khẩu (LC) là một cam kết không hủy ngang do Ngân hàng phát hành theo yêu cầu của Bên mua (Bên đề nghị phát hành LC), nhằm đảm bảo việc thanh toán/chấp nhận khi Bên bán (Bên thụ hưởng LC) xuất trình bộ chứng từ hợp lệ theo quy định trong LC.

 

 • Biên lai tín thác (TR)

Biên lai tín thác (TR) là một hình thức tài trợ nhập khẩu ngắn hạn bởi Ngân hàng để cấp vốn cho Bên mua nhằm thanh toán tiền hàng, trong khi quyền sở hữu hàng hóa vẫn thuộc Ngân hàng, cho phép Bên mua giữ hàng hóa theo hình thức tín thác để sản xuất hoặc kinh doanh trước khi thanh toán cho Ngân hàng vào ngày đến hạn của TR. Tài trợ theo hình thức TR được áp dụng cho hàng hóa nhập khẩu theo phương thức Thư tín dụng hoặc Nhờ thu.

 

 • Tài trợ hóa đơn hợp lệ (IL)

Tài trợ hóa đơn hợp lệ là hình thức tài trợ nhập khẩu ngắn hạn bởi Ngân hàng được mở rộng cho khách hàng (Bên mua), trên cơ sở hóa đơn mua hàng hợp lệ và các chứng từ đi kèm theo quy định của Ngân hàng.

 

 • Thu hộ Chứng từ nhập khẩu (IC)

Thu hộ tiền hàng nhập khẩu là hình thức Ngân hàng xử lý bộ chứng từ nhập khẩu kèm theo chỉ thị của Bên ký phát hối phiếu (Bên bán) thông qua Ngân hàng chuyển chứng từ (Ngân hàng của Bên ký phát hối phiếu). Các chứng từ này chỉ được giao cho Bên chịu trách nhiệm thanh toán hối phiếu (Bên mua) sau khi Ngân hàng nhận được sự thanh toán hoặc sự chấp nhận hối phiếu từ Bên mua.

 

 • Bảo lãnh nhận hàng

Bảo lãnh nhận hàng tạo điều kiện cho Nhà nhập khẩu có quyền nhận hàng hóa ngay khi cập cảng trước khi nhận được bộ chứng từ vận chuyển nhằm tiết kiệm chi phí lưu kho và/hoặc đảm bảo chất lượng hàng hóa. Ngân hàng sẽ phát hành Bảo lãnh nhận hàng dựa theo trách nhiệm bồi thường rủi ro từ phía  Nhà nhập khẩu (Bên đề nghị phát hành bảo lãnh nhận hàng) trong trường hợp xảy ra sự cố.

 

 • Thông báo Thư tín dụng xuất khẩu (LA)

Trong dịch vụ Thông báo LC xuất khẩu, Ngân hàng đóng vai trò của một Ngân hàng thông báo bằng cách chuyển LC tới Bên thụ hưởng trực tiếp hoặc thông qua Ngân hàng thông báo thứ hai. Việc thông báo LC hoặc sửa đổi LC, Ngân hàng thực hiện việc xác thực LC hoặc sửa đổi LC và việc xác thực đó phản ánh các điều khoản của LC hoặc sửa đổi LC nhận được là đúng. Ngân hàng thực hiện việc thông báo LC và sửa đổi LC (nếu có) mà không có bất kỳ sự cam kết nào từ phía Ngân hàng.

 

 • Chiết khấu Chứng từ xuất khẩu theo LC

Khi việc giao hàng theo LC xuất khẩu được thực hiện,  Bên thụ hưởng sẽ xuất trình bộ chứng từ cho Ngân hàng để chiết khấu/thanh toán/chấp nhận. Ngân hàng sẽ theo dõi để thu tiền bộ chứng từ cho khách hàng từ Ngân hàng phát hành/Ngân hàng thanh toán. “Chiết khấu” là hình thức Ngân hàng ứng trước giá trị của hối phiếu/bộ chứng từ khi được yêu cầu bởi Bên thụ hưởng.

 

 • Chuyển nhượng Thư tín dụng xuất khẩu (LT)

Với Thư tín dụng được phép chuyển nhượng, Bên thụ hưởng (thứ nhất) có quyền yêu cầu Ngân hàng được ủy quyền trong LC, chuyển nhượng Thư tín dụng, toàn phần hoặc từng phần, đến một hoặc nhiều Bên thụ hưởng thứ hai.

 

 • Xác nhận Thư tín dụng xuất khẩu

Ngân hàng có thể đóng vai trò là Ngân hàng xác nhận nếu Ngân hàng đó đồng ý bổ sung thêm sự xác nhận vào LC. Thông qua việc xác nhận, Ngân hàng xác nhận cam kết thanh toán cho Bên thụ hưởng miễn là bộ chứng từ được xuất trình theo LC phù hợp với các điều kiện và điều khoản của LC.

 

 • Nhờ thu Chứng từ xuất khẩu (OC)

Nhờ thu Chứng từ xuất khẩu là việc xử lý bộ chứng từ/chỉ thị nhận được từ Bên ký phát hối phiếu (Bên xuất khẩu) yêu cầu Ngân hàng chuyển chứng từ (Ngân hàng của Bên ký phát hối phiếu) chuyển giao chứng từ sau khi nhận được sự chấp nhận hối phiếu hoặc thu tiền từ Bên chịu trách nhiệm thanh toán hối phiếu (Bên nhập khẩu) thông qua Ngân hàng thu hộ (Ngân hàng của Bên chịu trách nhiệm thanh toán hối phiếu).

 

 • Bảo lãnh ngân hàng (BG)

Bảo lãnh ngân hàng là hình thức cấp tín dụng, theo đó Bên bảo lãnh cam kết với Bên nhận bảo lãnh về việc sẽ thực hiện nghĩa vụ tài chính thay cho Bên được bảo lãnh khi Bên được bảo lãnh không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ đã cam kết với Bên nhận bảo lãnh.

 

 • Thư Tín dụng dự phòng (SBLC)

Thư tín dụng dự phòng (SBLC) là cam kết của Ngân hàng phát hành nhằm đảm  bảo  thực hiện việc thanh toán thay cho Bên có nghĩa vụ trong hợp đồng, khi Ngân hàng nhận được yêu cầu thanh toán từ Bên thụ hưởng thể hiện rằng Bên có nghĩa vụ đã vi phạm hợp đồng.

 

SBLC thường được phát hành để thực hiện nghĩa vụ hợp đồng hoặc bảo đảm tài chính cho Khoản vay ngân hàng và/hoặc Bảo lãnh ngân hàng.

 

Nguyên tắc hoạt động ngoại hối toàn cầu

Biểu phí

Biểu phí chuẩn dịch vụ tài trợ thương mại
 

Nhấn vào đây

Phương thức đăng ký

Biểu mẫu trực tuyến

online-click

Hãy để lại thông tin, nhân viên của chúng tôi sẽ sớm liên hệ với Quý khách

Nhấn vào đây
phone

Gọi tới đường dây nóng

Vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số 1800 558 880 (Trong nước) hoặc +84 28 3933 1999 (Quốc tế)
(từ 8g30 sáng đến 5g30 chiều, từ thứ 2 đến thứ 6, trừ các ngày lễ tết)
 

Đối với các giao dịch thanh toán quốc tế, chuyển tiền trong nước và quốc tế dành cho doanh nghiệp

Vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số +84 28 3933 1900 (Trong nước & Quốc tế)
(từ 8g30 sáng đến 5g30 chiều, từ thứ 2 đến thứ 6, trừ các ngày lễ tết)

Tại các quầy giao dịch

location-2

Địa chỉ liên hệ

Nhấn vào đây