Trang ChủSản Phẩm VayVay Tín Chấp Cho Kinh Doanh Trực Tuyến
Vay Tín Chấp Cho Kinh Doanh Trực Tuyến

Vay Tín Chấp Cho Kinh Doanh Trực Tuyến

Vay vốn tín chấp để tăng trưởng kinh doanh trực tuyến.

Tăng trưởng kinh doanh trực tuyến nhanh hơn, đơn giản hơn

Không cần tài sản đảm bảo

Không cần tài sản đảm bảo

Giá trị khoản vay được phê duyệt dựa trên lịch sử bán hàng trên các trang thương mại điện tử.

Hạn mức đến 1,6 tỷ đồng

Hạn mức đến 1,6 tỷ đồng

30% tổng doanh thu trong 12 tháng gần nhất trên các trang thương mại điện tử.

Phê duyệt nhanh sau 3 ngày

Phê duyệt nhanh sau 3 ngày

Liên hệ lại sau 3 ngày làm việc kể từ ngày Quý khách nộp đủ hồ sơ.

Câu chuyện khách hàng

Single BannerSingle Banner

Có thể Quý khách quan tâm

Có thể Quý khách quan tâm

Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ Quý khách

ContactUs

Phương thức liên hệ

LocateUs

Đến chi nhánh