Tuyển Dụng

  • experienced hiresexperienced hires

Tại UOB, chúng tôi hiểu rằng giá trị của mỗi cá nhân sẽ tạo nên lợi thế cạnh tranh cho tổ chức. Đó là lý do vì sao thu hút và nuôi dưỡng nhân tài từ nhiều khu vực mà chúng tôi đã có mặt là một trong những mục tiêu chính trong suốt quá trình hoạt động của Ngân hàng.

Hãy bắt đầu hành trình phát triển của bạn, cùng với Ngân hàng UOB Việt Nam ngay hôm nay!

 

 

Vui lòng nhấn vào đây để xem hướng dẫn ứng tuyển trên Success Factors

Khám phá cơ hội việc làm tại Ngân hàng hàng đầu châu Á.

Đăng ký ngay