Tuyển Dụng

  • experienced hiresexperienced hires

 

STT Chức danh Cấp bậc Phòng ban Ngày hết hạn
Vị trí nổi bật
1 Regional Foreign Direct Investment Business Development
(Greater China & ASEAN)
FVP FDI 31/07/2019
2 Retail Digital Marketing FVP Retail Banking 31/07/2019
3 Head of Traditional Sales Business Banking FVP/SVP Retail Banking 31/07/2019
4 Privilege Banking RM Manager Retail Banking 31/07/2019
5 Customer Experience - Chatbot VP1/VP2 Retail Banking 31/07/2019
6 Digital Product - Debit & Credit Card VP1/VP2 Retail Banking 31/07/2019
7 Head of Retail Credit FVP/SVP Retail Credit 31/07/2019
8 Credit Policy & Portfolio Management VP1/VP2 Retail Credit 31/07/2019
 
9 Detica Specialist and Project Management Manager/AVP  Channels & Digitalisation  31/07/2019 
10 Corporate Wealth Management VP Commercial Banking 31/07/2019 
11 Credit Analyst VP Commercial Banking 31/07/2019 
12 Lending Relationship Manager VP Commercial Banking 31/07/2019 
13 Business Finance Manager, Digital Bank Manager/AVP Finance 31/07/2019
14 Capital and Performance Management AVP/VP Finance 31/07/2019
15 Business Analytics Manager Retail Banking 31/07/2019
16 Business Banking RM SO/Manager Retail Banking 31/07/2019
17 Engagement Lab Head, Digital Bank FVP Retail Banking 31/07/2019
18 PFS Deposit Product Manager Manager/AVP Retail Banking 31/07/2019
19 PFS Secured Lending Product Manager VP1 Retail Banking  31/07/2019
20 Customer Data Analytics VP1/VP2 Retail Banking 31/07/2019
21 Digital Marketing VP1/VP2  Retail Banking 31/07/2019
22 Performance Management, Retail Banking AVP/VP1 Retail Banking 31/07/2019
23 PFS Credit Analyst SO/Manager Retail Credit 31/07/2019
24 Head of ISTOA FVP T&O 31/07/2019
25 Head of IT FVP T&O 31/07/2019
26  Loan Administration Clerk T&O 31/07/2019

 

 

Phương thức đăng ký

 

Nếu bạn đang quan tâm đến cơ hội việc làm tại UOB Việt Nam, vui lòng gửi hồ sơ của bạn đến UOBV.Careers@UOBgroup.com 
với tựa đề [UOBV Career] - Job Title - Candidate Full Name

Khám phá cơ hội việc làm tại Ngân hàng hàng đầu châu Á.

Đăng ký ngay