UOB x Prudential

 • UOB x PrudentialUOB x Prudential

   

   

   

   

  Bước đến tương lai cùng UOB Việt Nam x Prudential

Chi tiết chương trình

Thời gian áp dụng: từ ngày 01/04/2023 đến 30/06/2023.

Đối tượng áp dụng: khách hàng cá nhân nộp hồ sơ bảo hiểm từ bộ phận Khách hàng Ưu tiên của Ngân hàng UOB Việt Nam.
 

Quà tặng (e-voucher Urbox) (đồng)

Điều kiện đối với Kỳ phí bảo hiểm đầu tiên (IP) (triệu đồng)

1.500.000

30 ≤ IP < 50

4.000.000

  50 ≤ IP < 100

7.000.000

100 ≤ IP < 150

10.000.000

150 ≤ IP < 200

13.000.000

200 ≤ IP < 300

20.000.000

300 ≤ IP

Điều khoản và điều kiện áp dụng, nhấn vào đây

Phương thức đăng ký

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết.

Liên hệ ngay