Đặc quyền về y tế

 • đặc quyền về y tếđặc quyền về y tế

   

   

   

   

  Sức khoẻ của Quý khách là ưu tiên của chúng tôi

  Tăng cường sự bảo vệ cho sức khoẻ của Quý khách với Đặc quyền tư vấn sức khoẻ từ xa và xét nghiệm COVID-19

Có sức khỏe, chúng ta sẽ tự tin sống và làm được những việc mình yêu thích, theo đuổi.

Chính vì vậy, Dịch vụ Khách hàng Ưu tiên của Ngân hàng UOB Việt Nam mang đến cho Quý khách Đặc quyền tư vấn sức khỏe từ xa và xét nghiệm COVID-19(*) nhằm tăng cường sự bảo vệ cho sức khỏe của Quý khách trong giai đoạn nhạy cảm này.

Dịch vụ tư vấn sức khỏe và xét nghiệm sẽ được cung cấp bởi hệ thống Phòng khám Quốc tế CarePlus.

(*)Điều khoản và điều kiện áp dụng, nhấn vào đây.

Vui lòng điền vào biểu mẫu trực tuyến để tham gia chương trình.

Đăng ký ngay