Hỗ trợ doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng

  • support-business-growthsupport-business-growth

Nhằm thúc đẩy sự thành công của doanh nghiệp tại Việt Nam, UOB Discover thực hiện khảo sát “Hỗ trợ doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng”. Khảo sát này nhằm hiểu thêm về tình hình kinh doanh cũng như nhu cầu sử dụng dịch vụ tài chính ngân hàng của doanh nghiệp. 

Khảo sát này sẽ kéo dài trong vòng 5-10 phút. Và báo cáo kết quả chi tiết sẽ được gửi về địa chỉ email đăng kí của Quý khách sau khi khảo sát kết thúc.

Mọi thông tin Quý khách cung cấp cho khảo sát này sẽ được bảo mật tuyệt đối. Các thông tin trả lời sẽ chỉ được dùng trong báo cáo tổng hợp, và sẽ không được chia sẻ hay dùng cho các mục đích khác. Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ UOBV.Pweb@uobgroup.com

   

Tham gia khảo sát ngay