Quà trao tay, giới thiệu ngay

 • member get membermember get member

   

   

   

   

  Chương trình

  Khách hàng giới thiệu khách hàng

  Tặng ngay 1 đặc quyền sử dụng CVP cao cấp khi giới thiệu thành công khách hàng mới

Áp dụng từ 15/07/2021 đến 31/12/2021. 

Tặng ngay 1 đặc quyền sử dụng CVP cao cấp khi giới thiệu thành công khách hàng mới(*).

Tham gia một trong các sản phẩm thỏa các điều kiện dưới đây:

Tài khoản vãng lai

Người Được Giới Thiệu duy trì số dư tối thiểu sau khi mở tài khoản là 400.000.000 VND (bốn trăm triệu đồng) (có thể được nộp thêm dần trong vòng 03 tháng sau khi mở tài khoản và phải duy trì số dư tối thiểu này trong ít nhất 03 tháng liên tiếp).

Tiền gửi có kỳ hạn/tiết kiệm

Người Được Giới Thiệu đặt tiền gửi có kỳ hạn/tiết kiệm tối thiểu 03 tháng với mức tiền gửi tối thiểu là 1.000.000.000 VND (một tỷ đồng).


(*)Điều khoản và điều kiện áp dụng, nhấn vào đây.

Quý khách vui lòng điền vào biểu mẫu trực tuyến để tham gia chương trình.

Tham gia ngay