Giới thiệu khách hàng Doanh nghiệp

 • giới thiệu khách hàng doanh nghiệpgiới thiệu khách hàng doanh nghiệp

   

   

   

   

  Hoa hồng cực tốt dành cho đối tác giới thiệu khách hàng Doanh nghiệp

Trở thành đối tác của Dịch vụ Ngân hàng Doanh Nghiệp – UOB Việt Nam và nhận hoa hồng hấp dẫn lên đến 24 triệu VND cho mỗi lượt giới thiệu thành công khách hàng mới.

 

Làm thế nào để trở thành đối tác giới thiệu khách hàng Doanh nghiệp?
 

Vui lòng điền vào biểu mẫu trực tuyến của chúng tôi để tham gia chương trình ngay hôm nay.

Đăng ký ngay

Sau khi nhận đăng ký, UOB Việt Nam sẽ tiến hành xác nhận ký kết Hợp đồng dịch vụ.
  

Làm thế nào để giới thiệu thành công khách hàng doanh nghiệp cho UOB Việt Nam?
 

Một lượt giới thiệu thành công khi Người Được Giới thiệu trở thành Khách hàng mới của Dịch vụ Ngân hàng Doanh nghiệp UOB Việt Nam và đáp ứng một trong các điều kiện sau:

 1. Mở thành công Tài Khoản Tiền Gửi Thanh Toán Không Kỳ Hạn và có tối thiểu 01 giao dịch; hoặc

 2. Mở thành công Tài Khoản Tiền Gửi Có Kỳ Hạn với số dư tối thiểu 1.000.000.000 VND trong thời hạn tối thiểu 3 tháng; hoặc

 3. Có Giao Dịch Ngoại Hối lần đầu tiên, lần thứ hai; hoặc

 4. Đăng ký thành công Khoản Vay Trung Dài Hạn; hoặc

 5. Đăng ký thành công Khoản Vay Ngắn Hạn
   

Lưu ý:

 • Người được giới thiệu phải là Khách hàng chưa từng mở tài khoản tại UOB Việt Nam;
 • Nếu nhiều Đối tác cùng giới thiệu một Khách hàng, thì lượt giới thiệu thành công được tính cho Đối tác gửi email hay Zalo sớm nhất.

 

Thời hạn chương trình: từ 04/01/2021 đến 31/12/2021 (bao gồm cả hai ngày này).
 

Để tìm hiểu thêm thông tin chi tiết của chương trình, xin liên hệ Dịch vụ Ngân hàng Doanh Nghiệp UOB Việt Nam:

 

Điều khoản và điều kiện áp dụng, nhấn vào đây

 

Đăng ký tham gia chương trình Giới thiệu khách hàng Doanh nghiệp ngay hôm nay.

Đăng ký ngay