Trang ChủBảo VệBảo Hiểm Nhân Thọ
Bảo hiểm nhân thọ

Bảo hiểm nhân thọ

Kiểm soát rủi ro để bảo vệ doanh nghiệp của Quý khách.

Những rủi ro lớn nhất là những rủi ro Quý khách có thể kiểm soát

Bảo vệ chủ Doanh nghiệp

Bảo vệ chủ doanh nghiệp

Cho phép doanh nghiệp của Quý khách hoạt động liên tục và lâu dài.

Bảo vệ khoản vay kinh doanh

Bảo vệ khoản vay kinh doanh

Bảo hiểm cho các đối tác và tài sản cá nhân từ nghĩa vụ tín dụng.

Lập kế hoạch kế thừa

Lập kế hoạch kế thừa

Xây dựng và để lại một di sản lâu dài để đảm bảo doanh nghiệp của Quý khách, những người thân yêu và thế hệ tiếp theo của họ được thừa hưởng.

Sẵn sàng để bảo vệ doanh nghiệp của bạn?

Sẵn sàng để bảo vệ doanh nghiệp của Quý khách?

  Câu hỏi thường gặp

  Thông tin bổ sung
  chevron

  1 Mất mát đề cập đến tử vong, khuyết tật toàn bộ và vĩnh viễn (TPD) và/ hoặc bệnh nan y (TI). Vui lòng tham khảo chính sách của hợp đồng về phạm vi bảo hiểm cụ thể theo chính sách.

  2 Bồi thường là số tiền bảo hiểm được nêu trong hợp đồng hợp đồng do Công ty TNHH Bảo Hiểm Prudential Việt Nam phát hành.

  3 Áp dụng cho các công ty có (các) giám đốc duy nhất hoặc người bảo lãnh của (các) công ty/ đối tác của một quan hệ đối tác.

  4 Khoản thanh toán bảo hiểm có thể không đủ để chi trả cho khoản vay chưa thanh toán.

  5 Cổ đông của công ty.

  6 Khoản thanh toán của bảo hiểm có thể không đủ cho các thỏa thuận mua/ bán cổ phần trong trường hợp tử vong hoặc bệnh nan y.

  Nó bảo vệ doanh nghiệp của bạn trước bất kỳ tổn thất nào1 về nhân sự chủ chốt. Khoản bồi thường được ban hành có thể giúp đảm bảo hoạt động kinh doanh diễn ra liên tục và bền vững.

  Bảo vệ Khoản vay Kinh doanh là bảo vệ tài sản cá nhân của người được bảo hiểm3 và các đối tác kinh doanh khỏi bất kỳ nghĩa vụ tín dụng nào trong trường hợp xảy ra rủi ro bất ngờ.

  Cụ thể, khoản thanh toán có thể giúp hoàn trả khoản vay còn nợ4, một phần hoặc toàn bộ tùy thuộc vào số tiền được đảm bảo. Nó cũng có thể có khả năng bảo vệ tài sản cá nhân của người được bảo hiểm nhân thọ được cầm cố làm tài sản thế chấp cho khoản vay chưa thanh toán.

  Tổng số tiền bồi thường ghi trong hợp đồng bảo hiểm sẽ do Công ty TNHH Bảo hiểm Prudential Việt Nam chi trả.

  Việc chấm dứt sớm có thể liên quan đến việc trả chi phí cao và bất kỳ giá trị tổn thất nào phải trả (nếu có).

  Tất cả các tính năng và lợi ích bảo hiểm được trình bày dưới đây có tính chất tóm tắt và chỉ để tham khảo. Tất cả các tính năng và điều kiện của nó được thực hiện theo các điều khoản và điều kiện theo phê duyệt của Bộ Tài chính. Vui lòng nghiên cứu cẩn thận các điều khoản và điều kiện để nắm vững lợi ích và tính năng của sản phẩm. Kế hoạch này được bảo lãnh bởi Công ty TNHH Bảo hiểm Prudential Việt Nam.

  Ngân hàng TNHH MTV United Overseas Bank (Việt Nam) không chịu bất kỳ trách nhiệm hoặc trách nhiệm pháp lý nào đối với kế hoạch hoặc các sản phẩm và dịch vụ do Công ty TNHH Bảo hiểm Prudential Việt Nam cung cấp.

  Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ Quý khách

  SupportCenter

  Quý khách có thắc mắc?

  ContactUs

  Gọi đến đường dây nóng

  LocateUs

  Đến chi nhánh

  Trợ thủ đắc lực
  trên hành trình dẫn đầu
  của Doanh nghiệp.

  Tìm hiểu thêm