Hợp Tác Với Lotte Việt Nam

  • mou-lottemou-lotte

Ngân hàng UOB Việt Nam đã ký kết Biên Bản Ghi Nhớ với Lotte Việt Nam về việc phát hành thẻ UOB-L.POINT với chương trình nhân đôi điểm tích lũy.

 

 

Quà tặng khi đăng ký

Đối với khách hàng mới của UOB Việt Nam mở thẻ UOB-L.POINT thành công sẽ nhận được những khuyến mại sau:

  • Từ đây đến ngày 31/12/2019, Quý khách sẽ nhận 150.000 điểm L.POINT (tương đương 150.000 đồng) khi đăng ký mở thẻ UOB-L.POINT tại Lotte Cinema hoặc nhấn vào đây để đăng ký trực tuyến.
  • Từ đây đến ngày 31/05/2019, Quý khách sẽ được tặng 1 vé xem phim của Lotte Cinema khi thực hiện một giao dịch nộp tiền bất kỳ vào tài khoản thanh toán tại UOB Việt Nam.

Điều khoản & điều kiện áp dụng

Ưu đãi dành riêng cho chủ thẻ UOB-L.POINT
 

Từ đây đến ngày 31/12/2019, ngoài nhân đôi điểm tích lũy và khuyến mại theo chương trình của Lotte Members, chủ thẻ UOB-L.POINT còn nhận thêm những khuyến mại sau:

 

Thương hiệu Chương trình cho thành viên hiện hữu của Lotte Members Khuyến mại dành riêng cho chủ thẻ UOB-L.POINT
Lotteria Vui lòng truy cập www.lpoint.com.vn để biết thêm thông tin Tích lũy thêm 1% trên hóa đơn
Lotte Cinema
Angel In Us Coffee
Department Store/Hotel & Resorts
Lotte.vn Tích lũy thêm 0,2% trên hóa đơn

 

Điều khoản & điều kiện áp dụng