• mas-roadshowmas-roadshow

   

   

   

     Tìm hiểu thêm
 • notice-of-transfernotice-of-transfer

  Chuyển giao tài sản và công nợ

  của United Overseas Bank Limited, Hochiminh City Branch (“UOB HCMC”) cho Ngân hàng TNHH một thành viên UOB (Việt Nam) (“UOBVN”)

  Tìm hiểu thêm
 • global-indexglobal-index

  Chào mừng Quý khách
  đến với Ngân hàng UOB Việt Nam 

  Xem Video

Ngân hàng cá nhân

Gói dịch vụ ngân hàng toàn diện và giải pháp tài chính dành cho khách hàng cá nhân.

Doanh nghiệp lớn

Đối với doanh nghiệp vừa và lớn, Ngân hàng UOB cung cấp những giải pháp cải tiến về tín dụng, thương mại, quản lý thanh khoản và dòng tiền với chuyên môn và mạng lưới toàn cầu.

Doanh nghiệp vừa và nhỏ

Quản lý ngân quỹ và giải pháp tài chính, thiết kế tương ứng với tiềm năng kinh doanh của khối khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Tập đoàn UOB

UOB là ngân hàng dẫn dầu trong khu vực Châu Á với trụ sở chính đặt tại Singapore và mạng lưới toàn cầu với hơn 500 chi nhánh và văn phòng tại 19 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Thông báo chuyển giao

Chuyển giao tài sản và công nợ của United Overseas Bank Limited, Hochiminh City Branch (“UOB HCMC”) cho Ngân hàng TNHH một thành viên UOB (Việt Nam) (“UOBVN”).